Logo demaasenwaler.nl
Wandelaars tijdens de Leeuwenmars 2019.
Wandelaars tijdens de Leeuwenmars 2019. (Foto: Reinier Jansen)

Druten en West Maas en Waal kritisch over begroting GGD

Gemeente Druten houdt de hand op de knip bij de GGD-begroting 2020. De gemeenteraad heeft natuurlijk het laatste woord, maar als het aan het college van B&W ligt, gaat Druten niet mee met een aantal verhogingen van de GGD-begroting. Redenen: te veel ondeugdelijke aannames en volgens wethouder André Springveld onvoldoende inzicht in de financiële en inhoudelijke consequenties. 'Nattevingerwerk' volgens Springveld: 'We vinden het erg prematuur om nu maar meer geld te geven zonder dat dat voor ons gevoel voldoende en ter zake onderbouwd is.'

Voor Veilig Thuis had de GGD voor 2020 een extra bedrag in gedachten van totaal 1.120.000 euro voor de 15 GGD-gemeenten (aandeel Druten: een kleine 38.000 euro). Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. B&W stelt dat ze wel inziet dat de instroom en kosten bij Veilig Thuis toenemen, maar ze vindt het te vroeg om de meerkosten nu al te begroten. Eerst moet de GGD een viertal ontwikkelingen nader bestuderen en uitwerken.

Ook structurele middelen voor de gezondheidsmakelaar van 335.000 euro (aandeel Druten: 11.316 euro) vindt vooralsnog geen genade in Drutens ogen. Het college ziet eerst graag een overzicht per gemeente van de huidige én toekomstige financiering en inzet van gezondheidsmakelaars. Bovendien heeft het hun voorkeur dat de inzet van gezondheidsmakelaars volledig als maatwerk wordt aangeboden. De vraag is dan ook om dit nader uit te werken.

Tot slot stemt B&W niet in met hogere kosten voor toezicht kinderopvang: 84.787 euro (aandeel Druten: 4.377 euro). De gevraagde hogere bijdrage wordt veroorzaakt door verhoging van het uurtarief van 94 naar 104 euro. Springveld: 'Wij lezen geen duidelijke argumentatie waarom het uurtarief met 10 euro stijgt'.

Gemeente West Maas en Waal

Ook het college van B&W in West Maas en Waal heeft moeite met de begroting van de GGD. Net als in Druten geldt dat bijvoorbeeld voor de kinderopvang die ineens met 10 euro stijgt. Het college wil uitgaan van een prijs van 2019 plus de normale indexering. Ook wil het college de afspraken over de bekostiging van Veilig Thuis aanpassen. Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Het college vindt 12 uurs monitoring voldoende in plaats van de voorgestelde 15 uur gemiddeld. Dit bespaart flink wat kosten.

Net als Druten zet ook West Maas en Waal vraagtekens bij de financiering van de Gezondheidsmakelaars. Deze medewerkers moeten een spin in het web zijn van gemeente, samenwerkingspartners en inwoners. Zij leggen zich toe op het inzetten op het verbeteren van de leefomgeving en de gezondheid van de inwoners. B&W wil dat het zo georganiseerd wordt dat iedere gemeente zelf kan bepalen hoeveel ze van de diensten van deze gezondheidsmakelaars afneemt. Uiteindelijk is West Maas en Waal ruim 785.000 euro kwijt aan de activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid.

Door Piet Zeeuwen (Druten) en Patrick Huisman (West Maas en Waal)

Meer berichten