Logo demaasenwaler.nl
Foto: Hans Barten

Waarnemend burgemeester Corry van Rhee- Oud Ammerveld blijft langer in Druten

DRUTEN - De gemeente Druten wil nog niet de procedure starten om een nieuwe burgemeester te zoeken. Dat betekent dat waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld voorlopig de hamer blijft zwaaien.

De belangrijkste reden is dat Druten en Wijchen sinds 2018 één ambtelijke organisatie hebben. Een dergelijke fusie vraagt veel van de organisatie en het bestuur. Waarnemend burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld is in de ogen van de gemeenteraad en de overige leden van het college van B&W de aangewezen persoon om het ambtelijk fusietraject verder mede voort te zetten. 

Beeld Mevrouw Van Rhee-Oud Ammerveld past ook perfect in het beeld dat de Drutense bestuurders voor ogen hebben. Zo beschikt de burgemeester over een brede bestuurlijke ervaring. Ook is ze bekend met de regio. Verder maakte de burgemeester in haar eerste honderd dagen in Druten een zodanige indruk, die veel vertrouwen biedt voor de komende periode.

Suggestie provincie De provincie Gelderland gaf de gemeenteraad van Druten in overweging om langer gebruik te maken van de ervaren waarnemend burgemeester en daarmee de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op dit moment niet open te stellen. De gemeenteraad deelt die mening maar koppelt daar wel een tijdpad aan. Eind 2020 moet de uitkomst van een evaluatie van de ambtelijke fusie bekend zijn.

Toekomst De evaluatie van de ambtelijke fusie wordt gebruikt voor het vormen van een visie op de bestuurlijke toekomst van Druten. Mevrouw Van Rhee-Oud Ammerveld heeft aangegeven voor een langere periode als waarnemend burgemeester voor Druten beschikbaar te zijn.

Meer berichten