Logo demaasenwaler.nl

Sluipverkeer via parkeerplaats AH

DRUTEN - De fractie van Kernachtig Druten ergert zich aan het sluipverkeer dat via het parkeerterrein van Albert Heijn de werkzaamheden op de Scharenburg ontloopt. In verband met de werkzaamheden op de Scharenburg is tijdelijk een extra inrit geplaatst tussen het parkeerterrein AH en de Corterhoven. 'Vele automobilisten (en zelfs een enkele lijnbus) weten deze sluiproute inmiddels te vinden', aldus de partij.

De gemeente heeft door afsluitingen op onder andere de Parken en de Boslaan/Hansekamp daar sluipverkeer weten te voorkomen. Ook zou halverwege het parkeerterrein van Albert Heijn een barrière worden geplaatst om sluipverkeer via dit parkeerterrein uit te sluiten. Het college van B&W antwoordt dat deze barrière tot op heden niet geplaatst is en dat dat ook niet gaat gebeuren. De reden hiervoor is dat de supermarkt zich, na aanvankelijke toestemming, heeft bedacht. Na de aanbesteding en gunning van het werk heeft de Albert Heijn de plannen heroverwogen en zag men de barrière op het eigen parkeerterrein als een te groot commercieel bezwaar voor de eigen bedrijfsvoering. Met als gevolg dat de barrière niet aangebracht mocht worden.

Burgemeester en wethouders zijn het met Kernachtig Druten eens dat het niet plaatsen van de barrière op het parkeerterrein onvoldoende gecommuniceerd is. 'Helaas is deze wijziging van het verkeersplan niet direct na het bekend worden breed gecommuniceerd', aldus de gemeente. Inmiddels is dat rechtgetrokken: in een bericht aan direct aanwonenden, via de website, Facebook en in de BouwApp van de aannemer is men over de wijziging geïnformeerd. Rond 20 mei, wanneer fase 3 van het project van start gaat, wordt de tijdelijke achteringang naar het parkeerterrein van Albert Heijn weer afgesloten. Vanaf dat moment gaat men aan de slag met het tweede wegvak op de Scharenburg, dat loopt tot aan de Koningsweg.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten