Logo demaasenwaler.nl

Geen leeftijdgrens meer bij 'kangoeroewoningen' in Beuningen

BEUNINGEN – De gemeente Beuningen wijzigt, en verruimt daarmee, de regels voor de zogenaamde kangoeroewoningen. Dit is een woning waarbij er twee min of meer zelfstandige huishoudens binnen één huis aanwezig zijn.

De gemeente krijgt, doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, steeds vaker van dit soort aanvragen. Om meer mensen de kans te geven hiervan gebruik te maken worden de regels nu aangepast. Voorheen was het zo dat er in één van de twee huishoudens iemand moest zijn die 60 jaar of ouder was. Dit uitgangspunt wijzigt in de nieuwe beleidslijn, doordat de hulpvraag centraal komt te staan. Voor elkaar zorgen is het uitgangspunt. Leeftijd speelt daarbij geen rol, wel blijft een onderlinge band noodzakelijk. Dat kan dus gaan om familie of een vriendschappelijke band. Er mogen bij kangeroewoningen nooit commerciële motieven een rol spelen.
In de beleidslijn wordt verder losgelaten dat bij verlating van de kangoeroewoning verwijdering moet plaatsvinden van extra voorzieningen als badkamer en keuken. Centraal blijft gelden dat sprake moet zijn, zowel planologisch als qua uitstraling, van één woning. Er mag dus niet kadastraal of juridisch gesplitst worden.

Door Patrick Huisman

Meer berichten