Logo demaasenwaler.nl

Grootscheepse aanpak sportterrein Leones en bedrijventerrein De Peel

WEST MAAS EN WAAL – Bommetjevol was het in de gemeenteraadszaal afgelopen donderdag, de publiekstribune  was tot in de uithoeken gevuld met Leonessupporters - van klein tot groot - en andere geïnteresseerden. En de belangstelling werd gehonoreerd: de gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college om mee te werken aan het plan van Leones, H&S Coldstores B.V. en OGM van den Bos dat voorziet in nieuwe  kleedkamers, een tribune, een kantine  en  de aanleg van twee kunstgrasvelden voor Leones op een andere plek dan het huidige hoofdveld.

Veel aandacht was er voor de financiering van een en ander. De vereniging ontvangt normaliter een subsidie  voor het gebruik van  4,5  velden. Het oppervlak wordt teruggebracht tot 4 kunstgrasvelden. Daardoor zou de vergoeding ook verlaagd worden, ware het niet dat een kunstgrasveld meer kosten voor zijn rekening neemt omdat het ook in de winter wordt bespeeld. De gemeenteraad heeft ingestemd om de huidige onderhoudsvergoeding te handhaven. Dit was een belangrijk punt voor de vereniging. Het is slechts een van de  onderdelen uit een gecompliceerde financiering.  

In samenhang met de verplaatsing van het sportcomplex komt er ook een nieuwe ingang voor Leones, via bedrijventerrein De Peel, en een nieuw parkeerterrein.  Behalve sporters en publiek wordt er van de entree ook gebruik gemaakt door vrachtwagens die komen laden en lossen bij Mupla Verpakkingen aan het Zijveld, dat vlak naast de nieuwe entree is gevestigd. Dat was ook een belangrijk punt van aandacht in de gemeenteraad, vanwege de verkeersveiligheid.

Op het huidige hoofdveld van Leones ontstaat nu ruimte voor de ontwikkeling van 21 woningen. Op de aansluitend gronden, in eigendom van genoemde bedrijven, kunnen 24 woningen worden gerealiseerd. In totaal 45 woningen.

Daarnaast gaat de gemeente in dit gebied aan de slag om de waterafvoer te verbeteren met het vervangen en vergroten van duikers. Het bestaande duikerstracé in het Zijveld heef een te kleine afvoercapaciteit en is van slechte kwaliteit. De beschikbaarheid  van het oude toegangspad tot Leones is daarbij essentieel. Voor deze aanpak is de gemeente samen met het waterschap een verplichting aangegaan.

Door Addy de Meij

Meer berichten