Logo demaasenwaler.nl

24 waarschuwingen voor schoolverzuim in Beuningen

BEUNINGEN – Op de Beuningse basisscholen is in het schooljaar 2017/2018 vierentwintig keer een officiële waarschuwing gegeven voor schoolverzuim.

Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht van de gemeente Beuningen over 2017/2018. In negentien gevallen is na de waarschuwing het verzuim gestopt en is de leerling teruggekeerd naar school. In vijf gevallen is de kwestie aan bureau Halt overgedragen of is er een boete gegeven. Voor leerlingen op de middelbare school geldt dat er in het afgelopen schooljaar is gestart met preventieve spreekuren op het Mondial College, op de locatie Meeuwse Acker. Leerlingen met licht verzuim (10 uur) moesten daar op gesprek komen bij de leerplichtambtenaar. Er werd daar dan gesproken over de reden van het verzuim en mogelijke gevolgen. In totaal is 70 procent van de leerlingen niet aan het wettelijk aantal uur verzuim gekomen, waardoor een tweede gesprek op het gemeentehuis niet nodig was. Het aantal voortijdige schoolverlaters laat een stijging van 0,25 procent zien ten opzichte van vorig schooljaar. In schooljaar 2017/2018 heeft de gemeente Beuningen 34 (1,51 procent) voortijdig schoolverlaters. Al deze leerlingen zijn 18+. Beuningen blijft onder het landelijk gemiddelde.

Door Patrick Huisman

Meer berichten