Logo demaasenwaler.nl
Coördinator Marvin Glasius en Patula Kolvenbach maken het pand gereed.
Coördinator Marvin Glasius en Patula Kolvenbach maken het pand gereed. (Foto: Hein van Houten)

Drutense voedselbank opent in juni

DRUTEN - De locatie van de Drutense voedselbank in oprichting is bekend. Op 1 juni start de voorziening in het voormalige consultatiebureau in de Irenestraat. De gemeente geeft daarvoor in ieder geval tot 2022 jaarlijks een subsidie van 5.000 euro. En nu, in het opstartjaar ook nog eens 5.000 euro extra voor de aanloopkosten.

Uiteindelijk ligt de aanleiding voor de voedselbank bij een ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Druten (voorheen WMO-raad). Zij vroeg de gemeente onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een voedselbank in Druten. De gemeente had daar wel oren naar en liet vervolgens MeerVoormekaar onderzoek doen. Daaruit bleek dat er momenteel zo'n veertig huishoudens een beroep kunnen doen op een aanbod van een (lokale) voedselbank.
Er blijken voldoende Drutense organisaties te zijn die een dergelijk initiatief financieel en materieel kunnen en willen ondersteunen; en er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om de vele taken die het runnen van een voedselbank vergt, goed uit te voeren. De inventarisatie heeft geleid tot een initiatiefgroep die de Stichting Voedselbank Gemeente Druten heeft opgericht.

De Drutense voedselbank wordt lid van de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. Die heeft afspraken met landelijke winkelketens om partijen, veelal houdbaar, voedsel die niet meer verkocht kunnen worden, in te zamelen. Daarnaast benadert Voedselbank Druten ook lokale ondernemers voor, onder andere ook verse, producten die anders niet meer gebruikt worden. Zo gaat de voedselbank verspilling van voedsel tegen.

Meer informatie

Wanneer heb je recht op een voedselpakket? De Voedselbank hanteert een norm voor het geld dat iemand van zijn inkomen overhoudt na aftrek van vaste lasten. Mensen die zich bij de voedselbank melden voor een voedselpakket worden anoniem, door consulenten van de voedselbank, beoordeeld op hun inkomen en uitgaven. Voor meer informatie, zie: www.voedselbankdruten.nl.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten