Logo demaasenwaler.nl
Foto: Michel van Kol

Volkstuinvereniging krijgt eenmalige subsidie

DRUTEN - B en W van Druten strijkt de hand over het hart en geeft de Volkstuinvereniging Druten 2.500 euro subsidie voor vernieuwing van het dak van haar clubgebouw. De huidige dakbedekking is in 1998 aangebracht, en inmiddels is er op meerdere plekken sprake van lekkage.

De volkstuinvereniging vroeg de gemeente een eenmalige bijdrage voor het vervangen van het dak en het afvoeren van de huidige dakbedekking. Totale kosten: 3.000 euro. De tuinliefhebbers kunnen zelf 500 euro ophoesten, het restant past de gemeente dus bij.

Omdat het clubgebouw geen gemeentelijk eigendom is, en de gemeente geen zorgplicht heeft voor reparaties aan het clubgebouw, is B en W zich bewust van het feit dat het beschikbaar stellen van een subsidie kan leiden tot precedentwerking voor andere verenigingen. Toch wordt de hand over het hart gestreken. Daarvoor wordt een aantal redenen genoemd. Zo heeft de tuiniersclub voornamelijk seniorenleden. De volkstuinvereniging bevordert sociale contacten en bestrijdt daarmee eenzaamheid. En, zo vindt het college, tuinieren is goed voor de gezondheid.
Pluspunt is ook dat het clubgebouw wordt gebruikt als educatieruimte bij onder andere schoolbezoeken en educatieve bijeenkomsten voor senioren. Om de ruimhartige actie helemaal te verdedigen stelt B en W: 'Het college wil het bewegen onder ouderen meer stimuleren, dit is als speerpunt opgenomen in het collegeprogramma.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten