Logo demaasenwaler.nl
Foto: Buurtbemiddeling

Meer opgeloste zaken Buurtbemiddeling in 2018

MAAS EN WAAL - Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal is in 2018 weer bij 85 burenkwesties betrokken. Van de daadwerkelijk bemiddelingen is 73 procent opgelost. Buurtbemiddeling is een landelijke methode en wordt georganiseerd vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Zij bewaken ook de kwaliteit van de inmiddels 299 projecten in Nederland.

Buurtbemiddeling is een landelijke methode en wordt georganiseerd vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Zij bewaken ook de kwaliteit van de inmiddels 299 projecten in Nederland. Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal heeft ook het kwaliteitscertificaat. Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie en het vergoten van de leefbaarheid. Getrainde vrijwillige bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Veruit het vaakst is buurtbemiddeling in 2018 benaderd door de buren zelf, die een neutrale bemiddelaar zoeken voor hun probleem met de buren. Deze problemen variëren van 'er samen niet uitkomen' tot 'hoogoplopende ruzies'.

Ook de politie, de woningcorporatie of de gemeente vragen buurtbemiddeling regelmatig om te bemiddelen bij burenproblemen. Inmiddels is het team vrijwillige bemiddelaars in Beuningen, Druten en west Maas en Waal gegroeid tot 20 actieve bemiddelaars. Allen zijn woonachtig in de regio. Zij mogen alleen bemiddelen als ze de buren niet kennen. Immers neutraliteit en onpartijdigheid zijn belangrijkste kernwoorden van Buurtbemiddeling.

Te harde muziek, onduidelijkheid over het pad tussen de woningen, een verkeerd gevallen boze opmerking… De bemiddelaars komen de meest verschillende situaties tegen. De top 3 van meest voorkomende klachten zijn in 2018 onveranderd; geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Maar vaak is het echte probleem de vastgelopen communicatie.

Meer informatie
Meer informatie over en/of contact met Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal; www.buurtbemiddelingsterker.nl, 088-0011333, buurtbemiddeling@sterker.nl en www.problemenmetjeburen.nl

Meer berichten