Logo demaasenwaler.nl
Enkele leden van het Dorp OntwikkelingsPlan Maasbommel.
Enkele leden van het Dorp OntwikkelingsPlan Maasbommel. (Foto: Maik Jansen)

Presentatie toekomstplannen voor Hanzestad Maasbommel

MAASBOMMEL - Twee jaar lang zijn ze er mee bezig geweest; het Dorp OntwikkelingsPlan voor Maasbommel. Inmiddels is het project afgerond en ligt er een concreet plan voor de toekomst van de Hanzestad. Aanstaande maandag worden de ideeën aan de inwoners gepresenteerd in De Hanze.

Ruim twintig inwoners verbonden zich aan het Dorp OntwikkelingsPlan, afgekort DOP. In samenwerking met het plaatselijke Dorpsplatform en de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland brachten zij in kaart hoe de leefbaarheid van het dorp en de omgeving behouden, dan wel verbeterd zou kunnen worden. In vier werkgroepen, met elk eigen thema's, zijn speerpunten gedefinieerd. Aan de hand daarvan is vastgelegd wat men de komende jaren in Maasbommel zou willen bereiken. Toch zijn het niet die twintig DOP-leden die de onderwerpen hebben aangedragen. 'Dat hebben de inwoners van Maasbommel zelf gedaan', vertelt Gerard Klop, die het plan mede ontwikkelde. 'Zo zijn er verschillende informatie bijeenkomsten geweest om de meningen te peilen en is er een enquête gehouden. De uitkomsten zijn gebruikt om ons te verdiepen in wát Maasbommel nu precies wil.'
Miriam en Ger Broekmans, actief binnen de themagroep Identiteit, Recreatie en Toerisme, vullen hem aan: 'Het DOP is een plan vóór en dóór inwoners. Tijdens de presentatie aanstaande maandag laten wij de inwoners graag zien wat er met hun input gedaan is.' Hoewel men nog niet veel kwijt wil over de veelbelovende ideeën voor de toekomst, licht Frank de Groot alvast een tipje van de sluier op: 'We willen onder meer de kloof tussen de haven en het dorp verkleinen, en ons inzetten om de buurtsupermarkt te behouden. Ook streven we naar meer ruimte voor ontmoeting.' Trees Boerakker hoopt dat het DOP met concrete projecten inwoners kan bewegen om een steentje bij te dragen: 'Samen maken we onze toekomst in Maasbommel. En wat zou het mooi zijn als we er met z'n allen de schouders onder kunnen zetten.'

De presentatie van het Dorp OntwikkelingsPlan is maandag 25 maart om 20.00 uur in De Hanze.

Meer berichten