Logo demaasenwaler.nl

De Acht Morgen

WEST MAAS EN WAAL – In het RondeTafelGesprekRuimte (RTGR) afgelopen donderdagavond in het Maas en Waalse gemeentehuis kwam de veranderde plannen voor de aanleg van recreatiepark De Acht Morgen ter sprake, voordat op 4 april de gemeenteraad zich hierover uitspreekt.

Kritiek was er op de bereikbaarheid voor hulpdiensten, nu de calamiteitenweg op het park wordt afgesloten. Zorgen waren er over de financiering van het zwembad, het leefgebied van de dassen, geluidsoverlast, aantasting van het landschap, verkeersveiligheid op de Noord-Zuid ter hoogte van de Gravin van Rechterenstraat. Ook was er verbazing over het toestaan van twaalf lawaai producerende evenementen (b.v. festivals, kermissen, concerten) in het park, waar het toegestane aantal evenementen aan de Maaskant nog niet eens werd gehaald.  Ook werd opgemerkt dat de Maas en Waalse gemeenschap niet beter zou worden van dit park, omdat alle nodige faciliteiten binnen het recreatiepark gevestigd zouden zijn. Wethouder Bos probeerde uit te leggen, waarom hij de zorgen niet deelde.  Over het leefgebied van de dassen kon hij melden dat de visie van de vereniging Das en Boom integraal was overgenomen door de gemeente.

In het oog sprong ook de vraag van agrariër Van Eck, de buurman van het recreatiepark, kan hij nog in alle vrijheid zijn bedrijf uitvoeren, te denken valt bij voorbeeld aan overlast van landelijke geuren waar recreanten niet blij van worden. Wethouder Bos deed twee toezeggingen:  een quickscan  van de  consequenties van een recreatiepark naast het boerenbedrijf van de familie Van Eck. Ook zegde hij toe de verkeersveiligheid van de Noord-Zuid bij de provincie extra onder de aandacht brengen.

Door Addy de Meij

Meer berichten