Logo demaasenwaler.nl

De VVD houdt (van) koeien in de wei

RIVIERENLAND - In het voorjaar doen koeien een vreugdedansje als ze voor het eerst naar buiten mogen na een lange winter binnen staan. De VVD gunt die koeien hun weidegang, en wil koe-vriendelijk peilbeheer.

Maatwerk De VVD wil de cultuur en herkenbaarheid van het typisch Hollandse polderlandschap bewaken. 'En daar horen koeien gewoon bij' stelt Mieke Smits - van den Brand, VVD-kandidate voor het Waterschap Rivierenland. 'Maar dat vraagt wel om maatwerk. In het ene gebied moet het waterpeil worden verlaagd zodat de koeien geen last hebben van te drassige ondergrond. En op de hoger gelegen gronden moet het peil juist worden verhoogd, omdat er anders onvoldoende vers drinkwater voorhanden is.'

Koe-vriendelijk Smits, die jurist is en ook de administratie verzorgt op de eigen melkveehouderij, weet waar ze het over heeft. 'Zogenaamd groene partijen zoals GroenLinks en D66 (samen Water Natuurlijk) en de Partij voor de Dieren gaan voor verhoging van het waterpeil in de veenweidegebieden. Daarmee willen ze bodemdaling tegengaan, maar daarmee maken ze tegelijkertijd de weidegang onmogelijk. De koe is daarvan het slachtoffer. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

De VVD pleit dan ook voor innovatie, en koe-vriendelijk peilbeheer. 'Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat drainage in de veenweiden bodemdaling tegengaat, zonder dat dit ten laste gaat van de weidegang. Alleen zo houden we de koe in de wei.'

Meer berichten