Logo demaasenwaler.nl
A73 ter hoogte van bedrijventerrein Schoenaker Beuningen.
A73 ter hoogte van bedrijventerrein Schoenaker Beuningen. (Foto: GER LOEFFEN)

Gebiedsraad: windturbines stilzetten op momenten van slagschaduw

BEUNINGEN – De Beuningse Gebiedsraad, die adviseert over de energieplannen binnen de gemeente, wil dat windturbines in Beuningen een stilstandsvoorziening krijgen. Dit zegt de raad in een raadsvoorstel over locaties voor zon- en windenergie.

Een stilstandsvoorziening zorgt ervoor dat turbines, op die momenten dat slagschaduw op woningen optreedt, stilstaan. Via onderzoek moet duidelijkheid verkregen worden over de mogelijke slagschaduwhinder op bedrijfspanden en kantoren op bedrijventerrein Schoenaker. Op basis daarvan kan een plan van aanpak de overlast voor bedrijven tot een minimum beperken.

Geluidscontour

De Gebiedsraad gaat ook in op de vermeende hogere geluidsoverlast van grotere windmolens ten opzichte van kleine turbines. De geluidsproductie is volgens de Gebiedsraad met elkaar te vergelijken. De geluidscontour voor een windpark met grote turbines is zelfs kleiner dan de geluidscontour van een windpark met kleinere windturbines. Dat komt doordat de benodigde energieopbrengst die te realiseren is bij een windmolenpark met kleine windturbines (masthoogte 100 meter) twee maal zoveel turbines benodigd ten opzichte van van een windpark met grote windturbines (masthoogte 160 meter). De lengte (en breedte) van de opstelling van een windmolenpark met kleine turbines is daardoor veel groter, waardoor de geluidscontour ook groter wordt. In de raadsvergadering van 12 maart moet de gemeenteraad, na jaren, een definitief besluit nemen over zonnevelden en windenergieparken.
De bedoeling is dat er vier à vijf windturbines langs de A73/Maas en Waalweg komen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten