Logo demaasenwaler.nl

Ook in West Maas en Waal aandacht voor Gelderland Geletterd

WEST MAAS EN WAAL – De gemeente West Maas en Waal doet mee aan de campagne 'Gelderland Geletterd'. Afgelopen vrijdag werd het startschot gegeven onder het motto 'Beter Lezen en schrijven? Daar heb je recht op!'. In West Maas en Waal komt er een zogenaamd mobiel Digi-Taalhuis. Hiermee kunnen volgens wethouder Van Swam alle dorpen in de gemeente bereikt worden met informatie en trainingen.

Regionale campagne

Gelderland Geletterd is een regionale campagne om laaggeletterden te bereiken en te motiveren om gebruik te maken van regionaal taalaanbod. Eén op de tien inwoners van Gelderland heeft moeite met lezen en/of schrijven. Er zijn al veel taalgroepjes, cursussen, spreekuren en lessen om volwassenen (met Nederlands als moedertaal) verder te helpen met lezen en schrijven, maar dat kan volgens de organisatie nog beter. De Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, Rijnbrink, scholen, gemeenten en provincie Gelderland werken daarom samen. Het doel: meer laaggeletterden bereiken en hen aanmoedigen om lessen en trainingen te volgen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten