Logo demaasenwaler.nl
Foto: Jurjen Drenth

Resultaten campagne 'Gelderse streken'

REGIO - Uit onderzoek van Marktonderzoekbureau GfK blijkt dat de campagne 'Gelderse streken' zorgt voor meer bekendheid en meer bezoek aan de provincie Gelderland.

Het onderzoek naar de effectiviteit van de campagne heeft plaatsgevonden in opdracht van de Gelderse toerismebureaus. Uit het onderzoek blijkt dat 38% van de doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doelgroep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken. Richard de Bruin, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, licht toe: "In 2013 zijn de samenwerkende Gelderse toerismebureaus in opdracht van de Provincie Gelderland gestart met de campagne Gelderse streken. Doel van deze campagne is de naamsbekendheid van de Gelderse streken te vergroten en bezoek naar de Gelderse streken te stimuleren. De afgelopen jaren is de campagne verder doorontwikkeld naar themacampagnes, bijvoorbeeld gericht op eten & drinken en fietsen & wandelen. De slogan 'Gelderland levert je mooie streken' is al die jaren gebleven. De vraag was of onze campagnes de Gelderse streken Achterhoek, regio Arnhem en Rijk van Nijmegen, Rivierenland en Veluwe meer bekendheid en meer bezoek hebben opgeleverd. Uiteraard zijn wij tevreden met de resultaten waaruit blijkt dat de campagne effectief is. Daarnaast bieden deze uitkomsten mogelijkheden om de campagne verder door te ontwikkelen waardoor het effect van de campagne nog verder kan worden vergroot."

Meer berichten