Logo demaasenwaler.nl
In de winkel van Fientje Kolvenbach.
In de winkel van Fientje Kolvenbach. (Foto: Heemkunde Leeuwen)
Vereniging in beeld

Heemkundevereniging 'Leeuwen' bestaat tien jaar

In deze rubriek halen wij verenigingen uit ons verspreidingsgebied voor het voetlicht. We belichten niet alleen de activiteiten, maar ook de plannen en aandachtsvelden van de vereniging. In elke aflevering staat één vereniging centraal. Dit keer is dat Heemkundevereniging Leeuwen, die dit jaar het tienjarig bestaan viert.

De vereniging werd in mei 2009 opgericht en heeft zich in haar tienjarig bestaan op vele fronten bewezen. Het vijfkoppig bestuur wil die trend graag doortrekken. Het wil dat doen met een uitgebreid aantal vrijwilligers, liefst van een jongere generatie. Daarmee blijft waardevolle informatie over de geschiedenis van de dorpen Beneden- en Boven-Leeuwen voor het nageslacht bewaard.

Lustrum

Wijlen Toon Banken was initiatiefnemer van de vereniging, en als secretaris de inspirerende gangmaker bij de vele activiteiten in het afgelopen decennium. Komend voorjaar staat de vereniging stil bij haar tweede lustrum.
Voorzitter Jan van Gelder en bestuurslid Theo Huisman vertellen dat een speciale diapresentatie met foto's over de historie van beide dorpen in voorbereiding is en dat een speciale uitgave van de nieuwsbrief aan het tienjarig bestaan gewijd zal zijn.
'De vereniging van en voor de beide Leeuwens richt zich op de tijd vanaf grofweg 1800. Heemkunde is een band tussen verleden, heden en toekomst en heeft alles met mensen te maken', aldus Van Gelder en Huisman. 'Ieder mens vindt in zijn omgeving 'het heem', de eigen identiteit terug. In het werk van de vereniging speelt historisch onderzoek naar de lokale geschiedenis een belangrijke rol. Stamboomonderzoek, archiefonderzoek en naamkunde zijn interessante bezigheden.'

Vrijwilligers

Heemkunde Leeuwen telt twaalf vrijwilligers en zeventig leden. De vrijwilligers zijn bezig met foto's, krantenartikelen, gedachtenisprentjes en ook met de nieuwsbrief en de website. De site is populair, met gemiddeld zes- à zevenhonderd bezoekers per maand.

Lokale geschiedenis

'Onze rol als informatiebron is een dankbare, we realiseren ons dat onderzoek naar de lokale geschiedenis nooit voltooid is. Elke dag komt nieuwe informatie beschikbaar. Wij willen in de nabije toekomst meer aandacht voor de uitbouw van de website en ons ook richten op bijvoorbeeld karakteristieke huizen en gebouwen', aldus de bestuursleden.

'Om dat aan te pakken, is meer menskracht gewenst. Wij vinden het noodzakelijk om in het bijzonder ook de jongere generatie te interesseren en bij ons werk te betrekken. Verder zien wij het continueren van dorpswandelingen als een bij ons passende activiteit. We hopen dat dit komende zomer lukt.'
De Leeuwense heemkunde heeft al enkele jaren een eigen stek in een ruimte van de familie Meijer aan de Brouwersstraat 7a in Beneden-Leeuwen. Elke donderdagmiddag zijn daar samenkomsten van de vrijwilligers. Het 'home' is tussen 14.00 en 16.00 uur geopend voor bezoekers.

Meer informatie

Mensen die belangstelling hebben in het (vrijwilligers)werk van de vereniging kunnen contact opnemen met Van Gelder via tel. 0487-59 11 84. Meer informatie over de Heemkundevereniging en informatie over de geschiedenis van beide dorpen, zie: www.heemkundeverenigingleeuwen.nl.

Door Anton Janssen

Meer berichten