Logo demaasenwaler.nl
Foto: eigen foto

Watergangen worden niet uitgebaggerd

BEUNINGEN – De watergangen bij de Binnenvaart, Poldervaart en Wolfsbossingel in de wijk Beuningse Plas zullen niet door de gemeente worden uitgebaggerd. Dat blijkt uit een memo van het college van B&W.

Het waterschap had de afgelopen periode vragen ontvangen van inwoners die wonen aan deze zogenaamde B-watergangen. Het blijkt dat niet duidelijk is dat de watergangen waarvan aangrenzende bewoners deels eigenaar zijn ook door hen onderhouden moeten worden. Althans dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. Uit een tekening van de gemeente blijkt dat van het gedeelte dat effectief uitgebaggerd moet worden de gemeente de eigenaar is.

Volgens de beheersverordening van het waterschap is er een onderscheid tussen A, B en C watergangen. De A-watergangen vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, een B-watergang doet dat niet. De gemeente is ook niet van plan om de regierol op zich te nemen, om ervoor te zorgen dat de eigenaren aan een watergang dat samen oppakken. Dat kost de ambtenaren teveel tijd zo laat de gemeente weten.
Overigens verwacht de gemeente geen problemen met de watergangen. Het waterschap zou eerst een onderzoek moeten doen naar de dieptes van de watergang, en dat is ze vooralsnog niet van plan. Zolang dat niet gebeurt kunnen bewoners ook nergens op worden aangesproken. De gemeente denkt ook dat de watergangen nog diep genoeg zijn.

Door Patrick Huisman

Meer berichten