Logo demaasenwaler.nl

Uit de bijstand met masterplan

DRUTEN/WIJCHEN - In tijden van hoogconjunctuur zie je vaak een forse dalende trend van mensen in de bijstand. Er zijn veel vacatures en men vindt makkelijker een baan. Maar in Druten en Wijchen is dat niet zo.

De economie groeit, terwijl het bijstandsvolume nauwelijks daalt. In Druten waren op 1 juli vorig jaar 302 bijstandskandidaten. Wijchen had er toen maar liefst 724. Uit onderzoek blijkt dat het probleem voortkomt uit verschillende hoeken: instroom statushouders, vergrijzing bijstandsbestand en oplopende AOW-leeftijd. Door de fikse aantallen is er onvoldoende geld om de kosten te dekken. Volgens de colleges werkt de aanpak van het uitstroombeleid niet goed. Daarom is vanuit het bestuur van beide gemeenten de opdracht neergelegd om vernieuwend en buiten de kaders te denken om deze problematiek aan te pakken. Men wil meer focussen op wat mensen wél kunnen in plaats van wat mensen niet kunnen. Hiervoor is er een masterplan bedacht met de titel 'Druten Werkt' en 'Wijchen Werkt'. Dit overkoepelende plan omvat meerdere ideeën die moeten leiden tot een vergrote uitstroom van het bijstand-bestand. Een cruciale rol is daarbij toebedacht aan een participatiecoach, die mensen weer in beweging moet krijgen. De uitwerking van het plan kost 85.000 euro; 25.500 euro voor Druten en voor Wijchen 59.500 euro.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten