Logo demaasenwaler.nl

MeerVoorMekaar: ruim acht ton voor uitvoering welzijnswerk in Druten

DRUTEN - MeerVoormekaar voert komend jaar weer in de gemeente Druten het brede welzijnswerk uit, zoals jongeren- ouderen- en vluchtelingenwerk en biedt overige ondersteuning op het gebied van de WMO. Daarvoor krijgt de stichting in 2019 een subsidie van ruim 800.000 euro. Door gebruik te maken van het aanbod van MeerVoormekaar geeft de gemeente uitvoering aan het WMO beleidsplan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de gemeente het brede welzijnswerk op de diverse velden van de WMO en de Wet Inburgering heeft uitbesteed aan de stichting MeerVoorMekaar. MVM is zo in de loop der jaren verworden tot een belangrijke partner in het brede welzijnswerk.

Twee kostenposten: jongeren en ouderen

Twee forse posten op de begroting van acht ton zijn: Jongerenwerk en Passende Dagbesteding voor ouderen. Kosten voor beide ruim 190.000 euro. MeerVoormekaar gaat uit van een volwaardige plaats van en voor jongeren in de Drutense samenleving. Zij richt zich daarbij op vier pijlers: het jongerencentrum, de individuele ondersteuning, de ouders en de samenwerkingspartners. Belangrijk zijn de jongerencoach, het Jongerencentrum Place2BE: het vaker openstellen van dit 'honk' bleek een succes, meer jongeren werden bereikt en de meldingen van overlast namen af.

Passende dagbegeleiding (ook wel dagbesteding genoemd) is bedoeld voor ouderen die er zelf niet meer in slagen om structuur aan hun dag te geven. De dagbesteding is ook nadrukkelijk bedoeld om mantelzorgers te ontlasten voor één of meerdere dagdelen in de week. Dagbesteding gebeurt in de Kasteelhof in Druten en in de school het Klòsterhûfke in Deest. Inmiddels staan er negen personen op de wachtlijst. Zij kunnen niet meer terecht in Deest of in Druten. Beide locaties zitten alle dagen vol.

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Mondkapje verplichten?Reageren!