Logo demaasenwaler.nl

Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal krijgt vorm

WEST MAAS EN WAAL – In het Rondetafelgesprek (RTG) van afgelopen dinsdag in het gemeentehuis van West Maas en Waal werd de reactienota van het Dorpskwaliteitsplan (DKP) West Maas en Waal tegen het licht gehouden, en konden bewoners en gemeenteraadsleden wethouder Bos (Ruimtelijke ordening) over dit onderwerp bevragen. Naast de gemeenteraadsleden schoven ook twee inwoners uit Altforst aan.

In het proces heeft de samenspraak met de inwoners een belangrijke rol gespeeld, aldus de toelichting van wethouder Bos. 'Belangengroepen, dorpsplatforms en bewoners zijn actief benaderd en hebben input kunnen leveren. Ongeveer honderd bewoners hebben vragen gesteld en het plan van commentaar voorzien.'
In het DKP veel suggesties die door bewoners als vaststaand worden aangezien, blijkt uit de vragen. Wethouder Bos kan niet genoeg uitleggen dat het hier om voorbeelden gaat, louter ter inspiratie.

'Het Dorpskwaliteitsplan bevat beleidsmatige en juridische handvatten en spelregels, en biedt inspiratie op het gebied van cultuurhistorie, welstand en de inrichting van de openbare ruimte. In het plan staat in acht stappen omschreven hoe het dorpskwaliteitsplan wordt gebruikt. Bewoners, ondernemers en instanties kunnen in het traject van die acht stappen hun plannen om te bouwen, te slopen, het ontwikkelen van nieuwbouw of het herinrichten van de openbare ruimte, groen en water toetsen, aanvragen. Het DKP zorgt ervoor dat de besluitvorming en goedkeuring sneller en creatiever kan.'

Draagvlak

De inhoud van het DKP is in samenspraak met de inwoners tot stand gekomen. Dat heeft heel veel reacties opgeleverd, die allemaal inhoudelijk zijn beoordeeld in de concept reactienota Dorpskwaliteitsplan, aldus de toelichting. Mede naar aanleiding daarvan ligt er nu het voorstel om het Dorpskwaliteitsplan aan te passen. In de aanpassing van het DKP zijn onder andere de thema's cultuurhistorie en welstand toegevoegd, omdat ook deze de ruimtelijke kwaliteit bepalen. Eveneens wijzigt ook een deel van de Welstandsnota.

Over de reactienota wordt gedebatteerd in de eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad, op 24 januari aanstaande.

Door Addy de Meij

Meer berichten