Logo demaasenwaler.nl

De Lèghe Polder scoort goed op brede toegankelijkheid

BEUNINGEN - In oktober 2018 is dorpshuis De Léghe Polder getoetst op brede toegankelijkheid. De toets is uitgevoerd door een aantal ervaringsdeskundigen en een medewerker van Zorgbelang Gelderland-Utrecht. Het panel heeft de locatie op alle punten van brede toegankelijkheid bekeken.

Brede toegankelijkheid houdt in dat de gemeenschapsvoorziening, in dit geval De Lèghe Polder, breed toegankelijk is als alle gebruikers, zowel mensen met als zonder beperking, naar eigen wens mee kunnen doen in hun directe leefomgeving. De toets heeft zich gericht op de fysieke toegankelijk (denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor rolstoelgebruikers), bereikbaarheid (parkeermogelijkheden in de omgeving), informatieve toegankelijkheid, de toegang tot de website, sociale en financiële toegankelijkheid (bijvoorbeeld de prijzen van de consumpties).

De eindbeoordeling van het panel is, dat het dorpshuis een score behaalt van ruim voldoende tot goed.

Uiteraard zijn er aandachtspunten, zoals schermen met informatie over de diverse activiteiten, de ruimtes een nummer geven, aandacht voor laaggeletterden, en dergelijke. Een aantal punten hebben al de aandacht van het bestuur. Daar waar nodig zal actie ondernomen worden om die te realiseren.

Deze mooie beoordeling geeft bestuur en medewerkers van De Lèghe Polder weer nieuwe inspiratie om de toegankelijkheid van het gebouw verder te optimaliseren.

Meer berichten