Logo demaasenwaler.nl

College Beuningen maakt Plussenbeleid

BEUNINGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen gaat een Plussenbeleid maken. In het Plussenbeleid staan de regels waar niet-grondgebonden veehouderijen zich aan moeten houden bij uitbreidingen, waarvoor een planologische procedure nodig is. Sinds vorig jaar moeten gemeenten een eigen Plussenbeleid hebben.

Wil een eigenaar van een niet-grondgebonden veehouderij uitbreiden? En er is een planologische procedure nodig? Dan kan dat alleen maar als hij een tegenprestatie levert. De provincie stelt een aantal kaders voor die tegenprestatie vast. De gemeente kan dat nog aanvullen met eigen regels. Over die eigen invulling gaat de gemeente binnenkort in gesprek met de gemeenteraad, betrokken inwoners en ondernemers. Wethouder Piet de Klein: "We gaan samen met de veehouders en betrokken inwoners om de tafel om na te denken hoe wij in Beuningen vormgeven aan dit beleid."

Een ondernemer kan uitbreiden als hij een extra (bovenwettelijke) investering doet (€15 - € 20 / m2) ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Denk dan aan het milieu, landschap of de natuur. Een andere voorwaarde is dat er goed wordt overlegd met de omgeving.

Meer berichten