Logo demaasenwaler.nl

Jongerenwerk in Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL – De gemeenteraad werd in het RondeTafelGesprek(RTG) van afgelopen dinsdag bijgepraat over jongerenwerk in de gemeente. Dat gebeurde bij monde van Marcelino Thuis van Sociom, coördinator samenlevingsopbouw en jongerenwerker.

Sociom is in opdracht van de gemeente sinds 2017 actief in West Maas en Waal. Deze welzijnsorganisatie richt zich niet alleen op jongeren, maar kijkt ook naar ouderenwerk, algemeen maatschappelijk werk, buurtbemiddeling et cetera.

Jongerenwerker Marcelino Thuis is geïnteresseerd waar de behoefte van jongeren liggen. Wat hem verraste, was het feit dat jongeren natuur en milieu heel belangrijk vinden en daarin zich ook betrokken voelen en meedoen. 'Ook zien we dat jongeren er echt bij horen en taken verrichten, dat is heel zichtbaar bij de organisatie van bijvoorbeeld Pleinpop in Alphen, en de Pinkstervaria in Altforst'.

'Als er klachten zijn over hangjongeren, ga ik altijd naar ze toe. Vaak zijn ze dan verdwenen, maar soms kom ik met ze in contact. Dan nodig ik ze uit om over hun wensen te praten en waarom ze buiten hangen. Maar dat is meestal tevergeefs, ze komen dan niet opdagen. Het verschijnsel hangjongeren is overigens beperkt. 'Dat geldt ook voor drugsgebruik, het is niet goed te praten, maar het neemt geen grootschalige vormen aan', antwoordt Marcelino op vragen uit de raad. 'En we moeten niet alleen daarnaar kijken. Wat te denken van alcoholgebruik onder jongeren, er wordt hier flink ingenomen', aldus de jongerenwerker.

Wat jeugdcriminaliteit betreft, vindt Sociom het rustig in Maas en Waal: in de regio Tweestromenland waren er 67 zogeheten Haltafdoeningen, de Maas en Waalse jeugd kwam er goed af met zes Halt-straffen. De focus van het jongerenwerk ligt momenteel op Beneden-Leeuwen, Maasbommel, Boven-Leeuwen en Alphen. Zo'n tien locaties met een bereik van circa zestig jongeren. Daarvan is twee derde 18+ en een derde tussen de veertien en achttien jaar. Jongerenwerk helpt ook bij ondersteuningsvragen. Zo is er extra aandacht voor jonge mantelzorgers, want die bestaan ook: kinderen die langdurig moeilijke huiselijke omstandigheden ervaren, worden door Sociom in het zonnetje gezet met een aansprekende activiteit/verwendag. Meer weten? Kijk op www.sociom.nl.

Door Addy de Meij

Meer berichten