Logo demaasenwaler.nl
Gemeentehuis Druten.
Gemeentehuis Druten. (Foto: Chantal Roest)

Uitbreiding van Kindpakket Druten

DRUTEN – Het college van B&W van Druten heeft besloten om het Kindpakket verder uit te breiden. Het Kindpakket is bedoeld om kinderen uit arme gezinnen te helpen, met bijvoorbeeld een laptop, schoolkosten of lidmaatschap van een sportclub.

Voortaan kunnen ook kinderen die naar de middelbare school gaan binnen de eigen gemeente voor een fiets in aanmerking komen. Daarnaast wordt een pakket winterkleding beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die onder het Kindpakket vallen. Het gaat om winterkleding ter waarde van maximaal 50 euro.

Pilotproject Kindpakket is verlengd
Ruim een maand geleden besloot het college het proefjaar (pilot) van het Kindpakket 2017 -2018 te verlengen. Voor het Kindpakket wordt samengewerkt met stichting Leergeld 2stromenland. Door middel van het Kindpakket wil de gemeente kinderen die leven
in armoede zodanig ondersteunen, dat ze volop kunnen meedoen aan de maatschappij. De gemeente Druten ontvangt hiervoor 72.000 euro van de rijksoverheid.

Stichting Leergeld krijgt ook steun ander fonds
Mocht dit geld ontoereikend zijn, dan kan stichting Leergeld ook ondersteuning krijgen van een ander fonds. Het huidige Kindpakket geldt voorlopig in ieder geval tot en met 31 juli volgend jaar.

Via mediapartner RN7

Meer berichten