Logo demaasenwaler.nl
Impulsgroep Maas en Waal.
Impulsgroep Maas en Waal. (Foto: John van Gelder)

'Trakteer ons op jouw vraagstuk'

MAAS EN WAAL - Wie onderneemt, of ondernemend bezig is, loopt onherroepelijk tegen moeilijkheden aan. Het gaat dan veelal om vraagstukken en problemen die je niet zelf kunt oplossen. Sinds enkele jaren is daarom in Maas en Waal de Impulsgroep actief; een groep gedreven ondernemers met een schat aan kennis en expertise.

De leden van de Impulsgroep zijn afkomstig uit uiteenlopende branches; zo is er bijvoorbeeld een kunstenares, een architect, een financieel adviseur, een horeca-ondernemer en een energie-adviseur. Ieder die iets onderneemt, en dat kan ook een vereniging zijn, een gemeente, schoolbestuur of maatschappelijke organisatie, kan zijn of haar vragen vrijblijvend neerleggen bij de Impulsgroep. Coördinator Jorrit Stellema vertelt: 'In het verleden hebben we vragen gehad van bijvoorbeeld een taartenbakker, een winkel, een IT-bedrijf, voetbaltrainers, een landelijk bekende stichting en iemand die kunststof blokken produceert.'

Terugkoppeling

Na een intakegesprek volgt een voorstelronde, waarna het probleem wordt gepresenteerd. De Impulsgroep splitst zich dan in subgroepjes, die na een grondige brainstormsessie terugkoppeling geven. Die terugkoppeling is meestal heel direct, maar respectvol. Wie met vragen bij de Impulsgroep aanklopt, moet daarom zijn of haar trots opzij kunnen zetten. 'We gaan beslist serieus en vooral ook vertrouwelijk om met de vragen die gesteld worden, maar de vragenstellers moeten er rekening mee houden dat ze kritiek kunnen krijgen. Het gebeurt wel dat mensen na onze terugkoppeling met een toeterend hoofd zitten, maar in alle gevallen zijn onze vragenstellers zeer positief', vertelt Stellema.
'Na een week of twee á drie bel ik hen op en vraag wat de avond hen heeft opgeleverd. Zonder uitzondering zijn de vragenstellers dan positief: ze hebben keuzes gemaakt, hun site aangepast, een netwerk gezocht en altijd stappen gezet.'

Van elkaar leren

De adviezen van de groep zijn persoonlijk, specifiek en niet op een complete branche gericht. Voor het werk en de aandacht vraagt de Impulsgroep overigens geen vergoeding. 'Wij doen het omdat we iets voor de maatschappij willen betekenen, en we komen tijdens de sessies ook zaken tegen die we in ons eigen bedrijf kunnen gebruiken. We leren ook weer van elkaar, en van de manier waarop wij als professionals een vraag vanuit een andere invalshoek bekijken', besluit Stellema.

De volgende bijeenkomst is op 29 oktober. Vraagstellers kunnen zich melden via: info@impulsmaasenwaal.nl.

Door Ton van Hulst

Meer berichten