Logo demaasenwaler.nl
Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Grote problemen bij papierinzameling regio Nijmegen

BEUNINGEN - De papierinzameling in de regio Nijmegen is op de huidige manier niet meer vol te houden. Dat komt door een combinatie van problemen, waaronder een groot gebrek aan chauffeurs voor de
avonduren en de zaterdagen. Dat constateert wethouder Piet de Klein in een memo aan de gemeenteraad van Beuningen.

De papierinzameling wordt in principe uitgevoerd door de leden van verenigingen. Het geld dat dit vrijwilligerswerk oplevert, gaat naar de verenigingen zelf. Afhankelijk van de opgehaalde hoeveelheid oud-papier levert dit een vereniging zo'n 2.500 tot 10.000 euro op. Daarmee is dit voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron.

Te weinig chauffeurs voor avonduren
Volgens de wethouder geeft afvalinzamelaar Dar al langere tijd aan dat er steeds meer problemen zijn met de papierinzameling. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn voor 80 van de ruim 240 inzamelroutes van oud papier en karton geen chauffeurs beschikbaar in de avonduren.

Dar moet zelf personeel inzetten
De oplossing is om deze 80 inzamelroutes te verplaatsen naar een overdag-inzameling. De Dar zou daarvoor chauffeurs in vaste dienst moeten aannemen, aldus de memo. Dit heeft gevolgen voor de verenigingen, omdat zij overdag veelal geen leden beschikbaar hebben voor dit vrijwilligerswerk. De Dar zal dan zelf personeel moeten inzetten om het papier in te zamelen. Verenigingen moeten nu al steeds vaker gebruikmaken van leden die geen ervaring hebben met papierinzameling. Die zijn zich vaak niet bewust van alle gevaren die bij het ophalen om de hoek komen kijken.

Steeds minder vrijwilligers beschikbaar
In toenemende mate komen vrijwilligers niet opdagen, waardoor de Dar extra mensen moet inhuren, of de volgende dag het papier alsnog moet ophalen. Verder komt het voor dat de inzameling niet meer wordt uitgevoerd door verenigingsleden, maar dat men hiervoor tegen betaling andere mensen inhuurt. De Dar probeert momenteel opnieuw op allerlei manieren chauffeurs te werven. Aan alle verenigingen wordt opnieuw gevraagd of men overdags kan en wil inzamelen.

Verenigingen krijgen volgend jaar evenveel geld
Naar verwachting is de Dar volgend jaar ruim 90.000 euro extra kwijt aan personeelskosten. Dit bedrag kan eenmalig worden opgevangen door geld uit een oud-papier fonds dat de Dar beheert. Het is de bedoeling dat alle betrokken verenigingen in 2019 evenveel geld ontvangen als dit jaar, ook al verzet men minder werk.

De gemeenten in de regio komen begin volgend jaar met een nieuwe gezamenlijke visie voor de inzameling van oud papier vanaf 2020.

Via mediapartner RN7

Meer berichten