Logo demaasenwaler.nl
Foto: Museum Kasteel Wijchen

Renovatie kasteel belangrijk speerpunt voor Wijchens college

WIJCHEN - De renovatie van het kasteel in Wijchen is een van de speerpunten van het beleid van het college van B&W. Dat blijkt uit de programmabegroting 2019 van de gemeente Wijchen.

Het college gaat er vanuit dat eind volgend jaar kan worden begonnen met de aanbesteding van het renovatieplan. Eind 2020 moet de renovatie van het kasteel dan zijn afgerond, aldus de programmabegroting.

Groot verschil duurste en goedkoopste variant renovatie
De verbouwing van het kasteel bestaan meerdere varianten, waaruit de gemeenteraad nog een keuze moet maken. Op de meerjarenbegroting voor 2021 en 2022 staat tweemaal 106.000 euro vermeldt voor de goedkoopste variant. De duurste variant staat twee keer genoteerd voor een aanmerkelijk hoger bedrag, namelijk 336.000 euro. Het college zegt zich sterk te maken voor het beschikbaar stellen van voldoende geld voor de renovatie. De opknapbeurt is nodig, zodat het kasteel klaar is voor de toekomst.

Kasteel belangrijk voor toerisme
Het kasteel in het centrum van Wijchen is volgens het college erg belangrijk. Zo zijn het kasteel en het museum dat erin zit belangrijk voor het toerisme. Ook is het kasteel een geliefde trouwlocatie. Daarnaast is het een vergaderplek voor de gemeenteraad en andere organisaties.

Een ander speerpunt voor het college is het gebruik van moderne ICT bij de dienstverlening aan de burgers. Men gaat inzetten op nog meer digitale dienstverlening en meer gebruik van sociale media om de inwoners te bereiken.

Opdrogende inkomsten vanuit bedrijventerrein Bijsterhuizen
Hoewel Wijchen financieel gezond is, 'moeten we wel alert zijn', aldus het college. 'De opdrogende inkomsten vanuit het bedrijventerrein Bijsterhuizen en de verkoop van grond en vastgoed, vragen van ons dat we extra kritisch zijn ten aanzien van onze reserves,' zo staat in de programmabegroting 2019.

Via mediapartner RN7

Meer berichten