Logo demaasenwaler.nl

Collegeprogramma West Maas en Waal

WEST MAAS EN WAAL – De bouw van zogeheten Tiny Houses, zou het er echt van komen in Maas en Waal? De gemeente West Maas en Waal staat er niet afkerig tegenover en is benieuwd of er geïnteresseerden zijn. Tiny Houses zijn complete huizen in miniformaat en vaak zelfvoorzienend. Het thema Tiny Houses is slechts één van de talloze onderwerpen uit het collegeprogramma dat donderdagavond werd besproken in de gemeenteraad.

Het collegeprogramma is een vervolg op het coalitieakkoord, zoals dat in de gemeenteraad is vastgesteld in aansluiting op de verkiezingen. Het geeft sturing en richting aan de uitwerking van de plannen voor de komende vier jaar. 'Niet in beton gegoten,' noemde Orleman van de FD het 55 pagina's tellende programma, 'het is een mooi uitgangspunt voor de komende jaren.'

Oppositie

Het CDA kon zich in grote lijnen vinden in het programma, maar had bijvoorbeeld vraagtekens bij de financiering van een een nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Leones, waar alle andere sportverenigingen zelf de kosten voor hun rekening nemen. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', zo besloot raadslid Van Gelder (CDA). Sociaal Maas en Waal dacht er niet anders over: U gaat uzelf helpen, dat doen de andere verenigingen ook. Deze opmerking was ook een pittige verwijzing naar de basishouding van de gemeente: Hoe gaat u uzelf helpen, dat is de eerste vraag, ervan uitgaand dat 'iedereen een volwaardige en zelfstandige rol in de samenleving heeft'. Sociaal Maas en Waal constateerde weinig warmte in deze vraag en ziet meer in een preventief beleid. Wethouder Van Swam, reagerend vanuit zijn portefeuille: 'Als het niet meer gaat, mag u op de gemeente rekenen. Het uitgangspunt is veilig oud worden.'
De SP hield z'n kruit grotendeels droog, tot de financiële onderbouwing van het collegeprogramma ter sprake komt in de volgende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Door Addy de Meij

Meer berichten