Logo demaasenwaler.nl

Beuningen veel geld kwijt aan inspectie kinderopvang

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen heeft vorig jaar bijna 64.000 euro besteed aan inspecties bij de kinderopvang. Dat is twee keer zoveel als eerder was begroot. Oorzaak is één groot handhavingstraject dat in 2017 is begonnen en nu nog altijd loopt.

Beuningen telt 13 kinderdagverblijven, 40 gastouders, 4 gastouderbureaus en 9 locaties voor buitenschoolse opvang. In totaal gaat het om bijna duizend kindplaatsen. De 33 overtredingen die de toezichthouders van de GGD vorig jaar
hebben geconstateerd, waren veelal van administratieve aard. Ze zijn inmiddels allemaal opgelost, op dat ene grote handhavingstraject na.

Volgens de Wet Kinderopvang zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang.

Via mediapartner RN7.

Meer berichten