Logo demaasenwaler.nl

Nieuwe woningbouwinitiatieven vanaf 1 oktober welkom

WEST MAAS EN WAAL - Dankzij het toetsingskader woningbouw kunnen de komende jaren weer zo'n zestig woningen gerealiseerd worden in de dorpen van West Maas en Waal. Plannen indienen kan van 1 oktober tot 12 november 2018.

De gemeenteraad stelde op 5 juli het toetsingskader woningbouw vast voor de komende twee jaar. In dit toetsingskader staat hoeveel woningen de komende twee jaar gerealiseerd kunnen worden, welke woningen hieronder vallen en welke ingediende woningbouwinitiatieven gehonoreerd kunnen worden. Wethouder Sander Bos: "We hopen, net als vorige keer, weer op mooie concrete plannen die een bijdrage leveren aan de identiteit van onze dorpen. Doordat tweejaarlijks plannen ingediend kunnen worden, kunnen we als gemeente beter inspelen op de actuele vraag. Dat maakt ons meer wendbaar." Verzoeken kunnen ingediend worden van 1 oktober 2018 tot en met 12 november 2018. Wethouder Sander Bos: "We werken met een helder overzicht van kwaliteitsaspecten waar we plannen op beoordelen. Op die manier is het voor iedereen vooraf duidelijk en transparant waar we als gemeente op beoordelen. Alle informatie en het aanvraagformulier staan op onze website."

Meer informatie: www.westmaasenwaal.nl/toetsingskaderwoningbouw.

Meer berichten