Logo demaasenwaler.nl

Ondermijningscriminaliteit

WEST MAAS EN WAAL – De gezamenlijke gemeenten in de regio Gelderland-Zuid hebben per 1 april jl. een intergemeentelijk projectbureau opgericht. Dit bureau gaat zich verdiepen in de aanpak van zogeheten 'ondermijningscriminaliteit'. Ruwweg betekent dit de vermenging van onder- en bovenwereld, zoals een buurman die wiet verbouwt op zolder, waardoor brand kan ontstaan, overlast gevende hangjongeren die omwonenden intimideren, zodat ze geen aangifte durven doen, illegale afvallozingen et cetera.

De gemeente West Maas en Waal vindt de aanpak een serieus thema voor de lokale veiligheid. Om deze criminaliteit aan te pakken is het van belang dat lokaal en regionaal beleid goed op elkaar aansluiten, om zo te voorkomen dat criminaliteit zich verplaatst naar een nabijgelegen dorp. Niet alleen vanwege de gemeentegrens overstijgende criminaliteit, maar ook met het oog op een efficiënte samenwerking met de strafrechtketen, aldus burgemeester Van Neerbos van West Maas en Waal. De bovenlokale ondersteuning was al actief in negen gemeenten, waaronder West Maas en Waal, maar wordt nu uitgebreid naar alle twintig gemeenten van de regio Gelderland-Zuid. In eerste instantie bij wijze van pilot, voor de duur van een jaar.

Meer berichten