Logo demaasenwaler.nl
Foto: Sociaal Maas en Waal
ADVERTORIAL

Duurzame economie, met werkgelegenheid voor de Maas en Walers

MAAS EN WAAL - Recreatie is in Maas en Waal een groeiende bedrijfstak die steeds meer werkgelegenheid biedt, juist voor mensen uit Maas en Waal zelf. Natuurontwikkeling door de gemeenten met voet- en fietspaden in de uiterwaarden en de polder is hiervoor nodig. Naast het versterken van deze bedrijfstak verhogen dergelijke initiatieven, volgens Sociaal Maas en Waal, ook de leefbaarheid van de inwoners van Maas en Waal.

'Druten en West Maas en Waal dienen op het gebied van economie intensiever en zonder vrijblijvendheid samen te werken, bijvoorbeeld in een industrieschap voor industrieterreinen.' Sociaal Maas en Waal wenst daarom een vitaal werkgelegenheidsbeleid met oog voor de leefbaarheid en wil daarom:
- Dat de gemeente Druten, West Maas en Waal en Wijchen samen met de ondernemersvereniging(en) een plan opstelt om de werkgelegenheid in Maas en Waal te bevorderen.
- Een duurzaamheidscoach in te zetten die voor alle bedrijven adviseert bij het verduurzamen van hun bedrijf.
- Geen nieuwe ontwikkelingen in de glastuinbouw meer toe te staan en bevorderen dat de agrarische sector naar zoveel mogelijk duurzame en biologische bedrijfsvoering overgaat.
- Dat sociaal ondernemerschap wordt aangemoedigd zodat ook mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt maatschappelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Maas en Waal Vitaal en leefbaar met Oog voor Elkaar! Stem 21 maart Sociaal Maas en Waal!

Meer berichten