Logo demaasenwaler.nl
Leste Mert 2017.
Leste Mert 2017. (Foto: Reinier Jansen)

Ook entree voor de Leste Mert?

DRUTEN - Iedereen in Druten en wijde omgeving weet dat Leste Mert-voorzitter Martien Pardoel mordicus tegen entreeheffing is. Hij heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar als het aan Luuk Bogaerts ligt, die onderzoek deed naar de organisatie en instandhouding van Leste Mert, komt daar verandering in.

Collega besturen van de Dag van Druten en het Dickens Festijn Druten heffen sinds enkele jaren, noodgedwongen, wél entree. Als het aan Luuk Bogaerts' adviezen ligt ontkomt de Leste Mert er vanaf 2019 niet aan om dat ook te doen. Luuk (25) deed als afstudeerproject bij de HAN hbo opleiding 'commerciële economie' in opdracht van het bestuur van de Stichting Leste Mert een onderzoek. De vraag die bij zijn proefschrift 'Organisatie en instandhouding van Leste Mert' centraal stond was: 'Hoe kan de Stichting Leste Mert inspelen op de marktontwikkelingen, waarbij de totale jaarinkomsten met 9.000 euro verhoogd worden?'. Martien Pardoel vult op die vraagstelling onmiddellijk aan: 'met inachtneming van de tradities en historische waarde'.

Verschuiving
Toen acht jaar geleden de Leste Mert vanuit de gemeente werd geprivatiseerd kwamen al snel een viertal 'pijnpunten' bloot te liggen. Op de eerste plaats de veemarkt. Pardoel zweert al jaren dat je na een bezoek aan de Leste Mert (koeien)stront aan je schoenen moet hebben. Maar van handel in vee ging het naar een tentoonstelling van vee. De aanvoer van prachtige dikbillen en ander pronkvee wordt gestimuleerd met attractieve aanvoerpremies, en dat kost bakken met geld. De warenmarkt boette de laatste jaren in door het verlies van boerenbedrijf-gerelateerde artikelen en diversiteit. Ook de doelgroep veranderde ingrijpend: van agrariërs naar complete gezinnen. En, fragment uit het onderzoek, 'jongeren hebben enkel oog voor de feesttent'. Het totale evenement kende een verschuiving van dierenmarkt naar warenmarkt. Allengs groeide het tekort naar een dikke 9.000 euro per jaar.

Inkomsten
Bogaerts keek waar mogelijkheden waren bij de drie belangrijkste hoofdrolspelers: sponsors, gemeente Druten en exploitanten (horeca, kermisattracties en warenmarkt). Daar bleek het structurele gat van 9.000 euro niet gedicht te kunnen worden. De sponsors voelen er niets voor om de financiële gaten op te vullen. Bogaerts sprak ook met organisatoren van vergelijkbare evenementen: 'Effe Noar Geffe' en de paardenmarkten in Hedel, Wijchen en Bemmel. Bij deze evenementen tasten de betreffende gemeenten best diep in de subsidiebuidel, maar in Druten was de reactie dat ze enkel nog in diensten ondersteunen. De exploitanten zagen de inkomsten ook al gestaag teruglopen, daar viel dus ook weinig of niets extra te halen.

En dan kom je uiteindelijk toch bij de allerbelangrijkste doelgroep: de bezoekers. Hét belangrijkste advies van Bogaerts: entreeheffing. Weliswaar, om de pijn een beetje te verzachten, met kortingcoupons (met je entreekaartje krijg je bijvoorbeeld korting op aankopen, kermisattracties, consumpties). Pardoel: 'Het betreft een advies. We gaan dat bespreken in het bestuur (waarvan Bogaerts overigens adviseert om het te verjongen…), en als we het al gaan doen dan zeker nog niet bij de komende 200ste editie van de Leste Mert.'

Door Piet Zeeuwen

Meer berichten