Logo demaasenwaler.nl
Herman van Oijen.
Herman van Oijen. (Foto: Eigen)
Vrijwilliger in beeld

Vrijwilliger in beeld: Herman van Ooijen

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een sociale en leefbare samenleving. Alleen al in Maas en Waal zijn duizenden vrijwilligers actief. Op het sportveld, in de zorg, op het gebied van kunst en cultuur of binnen een andere sector. Elke maand belicht de Maas&Waler een vrijwilliger, diens functie en zijn/haar beweegredenen om dit werk te doen. Deze week: Herman van Ooijen.

Naam:  Herman van Ooijen
Woonplaats: Wamel
Functie: Vrijwilliger Dagbesteding en Zorgboerderij Kooilust

Opgroeiend in een gastvrij gezin kreeg Herman van Ooijen al vroeg mee dat je er moet zijn voor de medemens. Zo is hij niet alleen als vrijwilliger actief bij Dagbesteding en Zorgboerderij Kooilust in zijn woonplaats, maar zet hij zich ook in voor minderbedeelden en vluchtelingen binnen de gemeente.

Als zoon van schoenmaker Dirk van Ooijen uit Dreumel leerde Herman van jongs af aan een helpende hand te bieden aan degene die het nodig had. Voor de mensen die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat binnenliepen stond altijd een 'bekske koffie' klaar. Behalve voor haar eigen gezin zorgde moeder ook voor een buurvrouw, die op gezette tijden op een pan soep kon rekenen. Deze verzorgende basis heeft hij altijd voortgezet. Er zijn voor anderen, zo kun je Hermans' levensmotto noemen.

Gereedschap
In het werkzame leven werd de schaarse vrije tijd al benut om mensen die aanklopten te helpen. Om gezondheidsredenen moest Herman zijn vak als servicemonteur opgegeven. Het overbodig geraakte gereedschap werd geschonken aan Dagbesteding en Zorgboerderij Kooilust, waar hij tot op de dag van vandaag als vrijwilliger cliënten uitlegt hoe met het gereedschap om te gaan.

Voedselbank
Als oprichter van uitdeelpunt van de voedselbank komt Herman op voor de minderbedeelden. De bevindingen lieten al snel zien dat ook de behoefte aan kleding en speelgoed nijpend was, en werd de draad opgepakt om ook daar mee aan de slag te gaan. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid en als organisatiesecretaris van de SP heeft hij het initiatief genomen met genoemde partij een stichting op te richten om de 'goederenhandel van rijk naar arm' aan te sturen. Een persoonlijke zoektocht naar ruimte resulteerde uiteindelijk in een pand voor de Kledingbank aan de Hogestraat in Wamel, waar de opgerichte Stichting Pallium, mede door giften van ondernemers, een mooie winkel heeft ingericht.

Ook bij echtpaar Van Ooijen wordt regelmatig aangeklopt. Indien nodig wordt daarbij niet geschuwd de eigen voorraadkast open te trekken om in de behoeften te voorzien.

Vluchtelingenwerk
Daarnaast is Herman actief als klassenassistent bij Vluchtelingenwerk en het digiTaalhuis. Het moge duidelijk zijn, ook vluchtelingen vormen een groep mensen die op de nodige steun van Herman kan rekenen.

Mocht u een bijdrage willen leveren aan Stichting Pallium, neem dan contact op via tel. 06-12 42 87 23, mail naar stichtingpallium@gmail.com of maak uw gift over op NL 17 RBRS 0929 8524 94.

Door André Janssen

Meer berichten