Logo demaasenwaler.nl
Foto: Jurgen Pillen

Waaljutters verzamelen 61.000 kilo afval

MAAS EN WAAL - Donderdag 30 november werd bekendgemaakt dat Waaljutters de afgelopen drie jaar maar liefst 61.000 kilo zwerfafval hebben verzameld.

Het afval is op zo'n 180 kilometer Waaloever verzameld door vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen, die 1 à 2 keer per jaar opruimen. Het afval was anders terechtgekomen in zee, waar plastic afval veel schade toe brengt aan het zeeleven.

Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost: "Het is mooi om te zien hoe de motivatie van de Waaljutters door de jaren heen verandert. Wat geld verdienen voor de clubkas was eerst de trigger om mee te doen. Nu speelt iets goeds doen voor het milieu en een mooie en schone uiterwaard achterlaten een hele belangrijke rol."

De Waaljutters gaan door in 2018. Inmiddels zijn er ook Maas-, Rijn- en Lingejutters actief in Gelderland. Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Josan Meijers en de wethouders van acht deelnemende Gelderse gemeenten, heemraad Waterschap Rivierenland en natuur- en milieuorganisaties ondertekenden samen daartoe een verklaring en beloofden hun inzet om bij te dragen schone rivieroevers en minder plastic afval dat via de Nederlandse rivieren naar zee stroomt.

Gedeputeerde Josan Meijers; "Door Gelderland stromen alle grote rivieren. Ik roep alle riviergemeenten op om bij dit initiatief aan te sluiten. Met z'n allen kunnen we dit verder brengen. Door rivierjutters te ondersteunen, maar ook door oplossingen bij de bron. We moeten voorkomen dat afval in de rivier belandt."

Onderzoeken & Oplossen
Opruimen blijft nodig, omdat nieuw afval aanspoelt met hoogwater. Opruimen alleen is echter dweilen met de kraan open. Om te komen tot een effectieve bronaanpak is inzicht nodig in de samenstelling en hoeveelheid van het afval dat gevonden wordt langs de rivier. IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zijn daartoe voor het eerst in Nederland met een grootschalig, meerjarig onderzoek gestart naar rivierafval in de uiterwaarden met citizen science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen. In januari 2018 worden er nieuwe trainingen georganiseerd voor vrijwilligers die rivierafvalonderzoeker willen worden. Geïnteresseerd? Laat je gegevens achter via: https://schonerivieren.org/onderzoek/vrijwilligers-gezocht.

Meer berichten