Logo demaasenwaler.nl
Foto: HuurdersBelangen Druten

HuurdersBelangen Druten zoekt actieve leden

DRUTEN - HuurdersBelangen Druten (HBD) is een actieve huurdersvereniging die zich dagelijks inzet voor de belangen van huurders van Standvast Wonen en overige huurders in de gemeente Druten. HBD streeft naar voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede woningen.

Op beleidsniveau overleggen met de woningcorporatie met betrekking tot de bouw van De Klokkenslagstraat en De Hooiwal, renovatie van de Oranjebuurt, bouw van Megenseind Afferden, duurzaamheidsbeleid, passend toewijzen, contacten met particuliere verhuurders en overleg met de wethouder wonen van de gemeente. Allemaal onderwerpen waar HBD zich mee bezig houdt om de belangen van huurders te behartigen. En om dat goed te kunnen doen zoekt de huurdersvereniging naar versterking met geïnteresseerde leden en actieve bewoners.

Sinds de nieuwe woningwet van 2015 hebben huurders veel meer te zeggen en meer invloed op de woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders. Op verschillende belangrijke onderwerpen heeft HBD een adviserende rol en instemmingsrecht, regelmatig vindt overleg plaats met Standvast Wonen op lokaal en centraal niveau. Dat gebeurt gericht en in een goede samenwerking.

Boeiende bezigheid
Een alleszins belangrijke en boeiende bezigheid. Er komt immers veel bij kijken. Op dit moment telt het bestuur actieve vrijwilligers die werk doen voor heel veel mensen want in de gemeente Druten bezit Standvast Wonen ongeveer 1900 woningen en zijn er ook nog 85 particuliere huurders. Niet alleen bestuursfuncties behoren tot de mogelijkheden. Eenieder kan zijn steentje bijdragen aan de belangen van huurders. Het kan bovendien een mooie gelegenheid zijn om mee te praten over de toekomst van sociale woningbouw in de Gemeente Druten, mee te denken over onderwerpen als duurzaamheid en energiezuinigheid of simpelweg om het persoonlijke netwerk te vergroten.

De huurdersvereniging laat zich bijstaan door externe adviseurs, zoals van de Woonbond. Ook wordt er scholing aangeboden en worden onkosten vergoed. Wie interesse heeft in een uitdagende klus, vragen heeft of opmerkingen kan zich melden via info@huurdersdruten.nl of via tel. 06-23 33 40 05. Meer informatie: www.huurdersdruten.nl.

Meer berichten