Afbeelding
Foto: Eigen foto

Inzamelingsactie voor de Stoottroeperskapel Beneden Leeuwen

Mens

BENEDEN-LEEUWEN - Sinds 1949 staat aan de Pastoor Zijlmansstraat de Stoottroeperskapel op het gelijknamig ereveld. 

Deze kapel is opgericht ter nagedachtenis van gesneuvelde Stoottroepers uit de tweede wereldoorlog. In oktober 1944 wordt uit de groep van de Binnenlandse Strijdkrachten een speciale compagnie gevormd voor de bewaking van bevrijd gebied in Nederland. Deze compagnie wordt onder meer ook gestationeerd in Maas en Waal en dan met name voor de bewaking op de dijk in Beneden-Leeuwen tegen de vijand welke aan de overkant gelegerd was. Helaas sneuvelen in deze compagnie ook militairen. In oktober 1945 worden deze voor de eerste keer herdacht in de Kloostertuin van St. Eisabeth in Beneden Leeuwen. En sindsdien vindt op de tweede zondag van October deze herdenking plaats in Beneden-Leeuwen bij de Stoottroeperskapel.

Recentelijk is de kapel onderworpen aan een inspectie door de Monumentenwacht Gelderland in opdracht van de Gemeente West Maas en Waal. De rapportage van deze inspectie toont helaas een aantal noodzakelijke reparaties. Waaronder reparatie aan de balkkoppen van het dakspant. Op basis van afspraken uit het verleden is de Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnenzijde van de Kapel. Dit is een uitgavenpost welke niet geheel voorzien was. De Stichting beschikt helaas niet over voldoende geldelijke middelen om deze reparatie volledig uit te kunnen laten uitvoeren.

Mensen die de stichting willen ondersteunen zodat de kapel in stand kan blijven voor toekomstige herdenkingen kunnen een gift storten op ING rekening NL88INGB0008026350 t.n.v. Stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepers of de QR-code scannen.

Afbeelding