Afbeelding
Foto: Reinier Jansen

Steun voor boeren en hun strijd tegen het stikstofbeleid

12 jul, 19:08 Mens

MAAS EN WAAL - Een colonne van 125 tractoren reed donderdagavond door Druten en Beneden-Leeuwen. De trekkers waren versierd met omgekeerde driekleur vlaggen, ten teken van nood en verzet, en rode zakdoeken, als symbool van boerenprotest. De agrariërs trokken richting de gemeentehuizen om de lokale politici om aandacht en steun te vragen. De gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet zullen in de huidige vorm boerenbedrijven en hun gezinnen namelijk diep treffen. Met de slogan ‘Praten als het kan en actie als het moet’ sloot ZLTO voorman in Maas en Waal Jan van Lent zijn betoog in de raadsvergaderingen af.

En die steun kregen ze. Unaniem werd in de raad van Druten en West Maas en Waal een motie aangenomen waarin de raadsleden de agrariërs een hart onder de riem steken en de zorgen van de boeren delen over het gebrek aan perspectief. Ze roepen het college op om snel een gesprek met ZLTO aan te gaan, en dit met de raad terug te koppelen, over het voorgenomen beleid. Daarmee vinden de agrariërs in beide gemeenten de voltallige gemeenteraad aan hun zijde.

Motie aangenomen
Vanuit alle West Maas en Waalse fracties kregen de agrariërs steun. Ook zij vinden het beoogde plan van de regering geen optie. De motie werd met algemene stemmen aanvaard. De boeren waren blij met deze steun. Ze zijn boos en verontwaardigd dat de agrarische sector de opdracht om een enorme stikstofreductie te realiseren opgelegd krijgt. Ze weten dat er iets moet gebeuren, maar de gepresenteerde plannen vinden ze veel te vergaand en onduidelijk. Het biedt de boeren weinig tijd en perspectief voor het voortbestaan van een gezonde sector. Voor 2030 moeten ze in Maas en Waal met hun bedrijf tot 58 procent stikstofuitstoot hebben verminderd, terwijl ze naar eigen zeggen al veel stikstofreductie hebben gerealiseerd. Jan van Lent hield namens de boerenachterban een vurig pleidooi om de kabinetsplannen van tafel te krijgen. De sector wil een betere toekomst en snel duidelijkheid over een gekleurd kaartje wat veel vragen over de gevolgen van de individuele bedrijven oproept.

Belang van boeren
De gemeenteraden met wethouders en hun burgemeester hebben de agrariërs hartelijk ontvangen en hun relaas tot zich genomen. Zij zijn zich bewust van het belang van een welvarende boerensector en een goed onderhouden buitengebied in agrarische gemeenten als Druten en West Maas en Waal. Burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld klom zelf op de tractor en hield er staande een toespraak voor de massaal toegestroomde boeren en sympathisanten. Ze sprak haar steun uit en was vol lof over het vreedzame doch massale karakter van de protestactie. Van ZLTO kregen de burgemeesters een sloophamer uitgereikt om daar symbolisch de plannen mee te lijf te gaan. De burgemeesters nodigden de boerenorganisatie uit voor een diepgaander gesprek over de stikstofproblematiek. Met een hoofd vol zorgen en een hart vol boosheid en onrust gingen de boeren met hun trekkers weer rustig huiswaarts.

Door Jeannette van Rossum

Boerenprotest in Druten
Boerentraktatie voor leerlingen van Mariënhof Alphen
Digitale krant