Boek op bezoek
Boek op bezoek Foto: Kees van der Velden

Evaluatie project Boek op Bezoek

Mens

DRUTEN - Het dit schooljaar gestarte project ‘Boek op Bezoek’ moet een vervolg krijgen. Dat kwam naar voren uit de evaluatiebijeenkomst op zaterdag 25 juni. Het project geeft extra ondersteuning bij het vergroten van de woordenschat bij Syrische kinderen.

Een vijftiental Syrische vluchtelingengezinnen benaderde drie jaar geleden scholen en gemeente voor extra taalondersteuning voor hun jonge kinderen. Dat was vooral nodig om hen zo snel mogelijk op een passend onderwijsniveau in ons land te krijgen. De scholen krijgen van de overheid overigens wel middelen om hen extra te begeleiden. Echter, er is meer tijd en oefening nodig. Een werkgroep had daarom samen met de gezinnen, de gemeente en de bibliotheek een plan bedacht om kinderen daarin te ondersteunen. Het project ‘Boek op bezoek’ kon door de coronabeperkingen pas dit schooljaar beginnen.

Wekelijks kreeg zo’n gezin een vrijwilliger op bezoek die de kinderen een boek en taalspelletjes aanbood. Eén van de ouders was daarbij ook steeds aanwezig. De bedoeling hiervan was mede kinderen en ouders te enthousiasmeren voor het (voor)lezen van boeken. Zo’n twintigtal vrijwilligers heeft (minimaal) twintig weken lang met veel inzet en betrokkenheid met deze gezinnen gewerkt. Opmerkelijk was hun inlevingsvermogen. Tijdens de slotevaluatie op zaterdag 25 juni in de Bogerd gaven de ouders dit ook volmondig aan. Omgekeerd gaven de vrijwilligers aan dat de betrokkenheid van de kinderen en hun ouders voor hen bemoedigend was. Zodanig, dat sommige vrijwilligers en ouders het project zelf een vervolg willen geven. Uitbreiding met andere belangstellende gezinnen is mogelijk, zeker gezien de ruime beschikbaarheid van enthousiaste vrijwilligers.