Logo demaasenwaler.nl
Foto:

Druten koploper geboortes vorig jaar

  Mens

MAAS EN WAAL - In de gemeente Druten zijn vorig jaar 173 baby’s geboren. Dat is ruim dertig procent meer dan het jaar daarvoor (131). 

Druten is daarmee bovendien koploper van de provincie Gelderland. De provincie zelf deed het niet zo goed, is namelijk een van de langzaamste stijgers landelijk gezien. De gegevens hebben betrekking op de eerste tien maanden van het jaar, dus Druten zal zeker nog stijgen in de statistieken. In de gemeente Beuningen zijn in de eerste tien maanden van vorig jaar 202 kinderen geboren. Dat was in de vergelijkbare periode in 2020 nog 225 kinderen. De gemeente West Maas en Waal daarentegen kende weer een stijging wat het aantal geboortes betreft. Van januari tot en met oktober 2020 werden in die gemeente 156 kinderen geboren, vorig jaar in die periode 182. 

Vijftigplussers
De leeftijdsopbouw van de drie gemeentes laat over de afgelopen vijf jaar zien dat vooral het aantal mensen boven de vijftig jaar stijgt. Het CBS noteert een stijging van een procent met name bij de vijftig- en de zestigplussers.

In Druten stijgt het aantal zestigplussers in zes jaar van twaalf naar dertien procent. Het percentage vijftigplussers blijft nagenoeg gelijk. West Maas en Waal ziet het percentage vijftigplussers met een procent stijgen naar zeventien procent en ook de zestigplussers stijgen met een procent naar vijftien procent. 

In Beuningen neemt het percentage veertigplussers af van ruim vijftien procent naar twaalf procent. Het aandeel vijftigplussers blijft staan op ruim zeventien procent de zestigplussers raken beter vertegenwoordigd met veertien procent, was 12,5 procent. 

Jongeren
Alle drie gemeentes zien het percentage jongeren, de leeftijdsgroep van tien tot twintig jaar, met gemiddeld twee procent slinken. Zou de verwachting kunnen zijn dat de pandemie onder de hogere leeftijdscategorieën een daling teweeg heeft gebracht, de statistieken laten bij de hogere leeftijdsgroepen geen significante daling zien. De ook landelijke tendens van de vergrijzing heeft de overhand. Zoals gebruikelijk is het aandeel oudere vrouwen aanzienlijk groter dan dat van de mannen.

Meer berichten