Afbeelding
Foto: Gemeente Beuningen

Uitreiking gemeentelijke zilveren erepenning

Mens

WINSSEN - Als teken van grote waardering en erkenning voor zijn langdurige verdiensten voor de inwoners van de gemeente Beuningen werd aan de heer W.A. Bijmans (Wiel) de gemeentelijke zilveren erepenning uitgereikt. Dit gebeurde op zaterdag 5 oktober, Ontmoetingscentrum De Paulus, Molenstraat 2 in Winssen.

De heer Bijmans zet zich vanaf 1977 tot nu actief in op verschillende maatschappelijke terreinen. Hij is als vrijwilliger actief bij: volleybalvereniging The Weekenders, De Antoniuskerk van Padua in Winssen, de Kringloopwinkel "ErZitLigtIetsBijWa" en De Zonnebloem in Winssen. Daarnaast is hij actief bij de politieke partij BN&M. Op 25 mei 2013 heeft hij als teken van zijn verdienste een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Het vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door zijn leven. Hij is iemand die echt tussen de mensen staat en helpt waar hij kan. De mensen waarderen zijn enorme inzet op verschillende terreinen. Om dit opnieuw te onderstrepen wilde men hem verrassen door aan hem de gemeentelijke erepenning uit te reiken.

1977 – nu: Vrijwilliger/bestuurslid volleybalvereniging The Weekenders in Winssen Sinds 1977 is de heer Bijmans actief als lid en vrijwilliger binnen de volleybalvereniging The Weekenders. Hij is van 1994 – 2000 voorzitter geweest. Hij is medeverantwoordelijk geweest voor het organiseren van buurt- en familietoernooien. Hij is jaren vrijwilliger coördinator geweest. De taak van sponsor coördinator vervult hij na jaren gestopt te zijn weer. Hij is nog steeds scheidsrechter (al ruim 31 jaar).

1983 –nu: (oud)Raadslid, commissielid De heer Bijmans is vanaf 1983 actief binnen de gemeentelijke politiek. Hij weet heel goed wat er binnen de samenleving leeft. Hij weet dit op zijn eigen manier over te brengen en te agenderen. Op een bijzondere manier brengt hij politiek en samenleving dichter bij elkaar. In een persoonlijk gesprek haalt hij op wat de echte problemen zijn. Het liefst aan de keukentafel bij de mensen thuis. Hij is lid van BN&M. In totaal is hij 33 jaar raadslid geweest (1983 – 1994 en van 1997 – 2018). Verder is hij commissielid geweest van 1994 – 1997 en van 2018 tot nu.

1993 –nu: Vrijwilliger en collectant binnen de Antoniuskerk in Winssen De heer Bijmans is tijdens de avondvieringen als collectant aanwezig in de kerk. Daarnaast kunnen mensen altijd een beroep op hem doen. 2005 –nu: Medeoprichter Kringloopwinkel "ErZitLigtIetsBijWa" (officiële oprichting 12-07-2007) De heer Bijmans is een van de oprichters van Kringloopwinkel "ErZitLigtIetsBijWa" (BIJWA). Hij is samen met zijn team druk met het in- en verkopen van spullen. Zij halen meubels en inventaris op bij de mensen thuis en geven dit een 2e leven. Hij is erg gericht op recycling van materiaal, zoals oud metaal, oud papier, glas, plastic elektriciteitskabels, plastic enz. Hij is actief met het vinden van vrijwilligers en begeleidt deze bij de start van hun werkzaamheden. De inkomsten (jaarlijks circa € 50.000,00) van de verkoop van ingebrachte artikelen ging eerst alleen naar de jeugd in Winssen. Nu profiteren alle jeugd(verenigingen in heel Beuningen) hier van. Sinds kort subsidieert BIJWA ook de plaatselijke Zonnebloemafdelingen binnen de gemeente Beuningen.

2006 –nu: Vrijwilliger Zonnebloem afdeling Winssen. De heer Bijmans bezoekt als vrijwilliger gemiddeld 2 middagen in de maand zieke mensen in Winssen. De Zonnebloem kan ook altijd een beroep op hem doen als er vervoer voor de gasten nodig is naar een activiteit.

1997 –2008: Senator en lid van carnavalsvereniging de Dorstvlegels Winssen De heer Bijmans in 1997 Prins is geweest van Oelewaal. Daarna heeft hij zitting genomen in de Senaat van de carnavalsvereniging. Hij heeft zich al die jaren voor de volle 100% ingezet voor de vereniging.

De gemeentelijke zilveren erepenning kan als blijk van waardering worden toegekend aan, zowel inwoners als niet-inwoners en andere rechtspersonen van de gemeente Beuningen, waarbij de verdiensten (minimale termijn tien tot 15 jaar) betrekking hebben op tenminste één maatschappelijk terrein binnen de Beuningse gemeenschap; de verdiensten ontplooid dienen te zijn gedurende een zichtbare tijdsbesteding van indicatief zes uren per week; men een uitzonderlijke prestatie verricht heeft op nationaal of internationaal sportief- of cultureel gebied of enig ander gebied; men in een incidentele situatie blijkt heeft gegeven van bijzondere burgerzin, zoals bijvoorbeeld het redden van een medemens met gevaar voor eigen leven.

Deze gemeentelijke zilveren erepenning vraagt men aan bij de burgemeester van de gemeente Beuningen en wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.