Weidevogelgebied Maasbommel.
Weidevogelgebied Maasbommel. Foto: IVN Maas en Waal

Informatieborden weidevogels geplaatst

Algemeen

MAAS EN WAAL - De weidevogels in Maas en Waal hebben in 2023 meer ruimte gekregen om te nestelen. Provincie Gelderland wees hiervoor twee gebieden aan in Puiflijk en Maasbommel. Dinsdag 14 mei zijn aan de rand van de twee gebieden borden geplaatst met meer informatie over weidevogels en het beschermen van hun populatie.

Weidevogels zijn vogels die op de grond broeden in weilanden en op akkers. Denk aan de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Vrijwilligers van IVN Maas en Waal markeren de nesten ter plekke en voeren de nestgegevens in een provinciale database. De boeren zorgen ervoor dat ze de nesten tijdens hun werkzaamheden op het land ontzien. Ook als dat betekent dat er pas gemaaid kan worden in juni als de jonge vogels kunnen vliegen.

Binnen de aangewezen kerngebieden wordt hier en daar gras- en akkerland tijdelijk afgesloten voor weidevogelbeheer. Dit beheer bestaat uit maatregelen als plas-dras gebiedjes, kruidenrijk grasland, extensief beweiden, verlaat maaien en strooien van ruige mest. Allemaal maatregelen om de vogels voldoende voedsel, rust en bescherming te bieden en de kuikens groot te brengen. Boeren in de aangewezen gebieden kunnen een extra subsidie ontvangen via Streekbeheer Rijk Maas en Waal om geleden schade te compenseren.
De weidevogelkerngebieden in het Land van Maas en Waal liggen ten westen van Puiflijk en ten noorden van Maasbommel. Het eerste seizoen is succesvol verlopen, er zijn hier maar liefst eenennegentig nesten beschermd. Ook de afgelopen weken hebben de vrijwilligers al veel nesten weten te beschermen. Meer informatie over weidevogelbescherming, zie: www.ivn.nl/afdeling/maas-en-waal (zie: werkgroepen).

Weidevogelgebied
Weidevogelbescherming
Weidevogelgebied
Weidevogelgebied Puiflijk
Weidevogelgebied Puiflijk