Leerlingen planten bomen tijdens de Beuningse Boomfeestdag 2021.
Leerlingen planten bomen tijdens de Beuningse Boomfeestdag 2021. Foto: Miranda Sticker

Samen in actie voor vitale bossen

Algemeen

GELDERLAND - Geldersch Landschap & Kasteelen zet zich in om samen met inwoners bossen in Gelderland veerkrachtiger te maken.

De bossen worden namelijk steeds minder gezond. Bomen vallen eerder om en jonge boompjes verdrogen in de zomer. En zwakker bos betekent dat ook planten en dieren het nog moeilijker krijgen. Het klimaat wordt extremer. Meer periodes van droogte. En vaker hevige regenval. Daardoor kunnen sommige boomsoorten op termijn niet of nauwelijks overleven. Het grondwater wordt onvoldoende aangevuld. Bomen worden daardoor minder gezond en gevoeliger voor ziekten en plagen. Daarnaast neemt de kans op bosbranden toe. Wanneer de vitaliteit van bomen en bos achteruitgaat, krijgen plaaginsecten en schimmels meer kans. Vooral bossen met veel bomen van één soort, zijn erg kwetsbaar. De bomen kunnen daar in één keer ziek worden en doodgaan. De es, fijnspar en lariks hebben afgelopen jaren veel last gehad van ziekten en plagen. Door het stikstofoverschot verzuurt ook de bodem. Dit tast de gezondheid van de boom, de bodem en het bodemleven aan waardoor bomen extra gevoelig worden voor droogte. 

Actie

Door verschillende boomsoorten aan te planten die beter tegen droogte kunnen, zoals tamme kastanje, linde en hazelaar, kunnen de bossen veerkrachtiger gemaakt worden. Ook ‘rijkstrooiselsoorten’ als de haagbeuk, lijsterbes en hazelaar staan erom bekend dat ze de bodem verbeteren. Het voornemen is om ieder jaar 10 tot 20 hectare (de oppervlakte van 20 tot 40 voetbalvelden) aan nieuwe bomen te planten, verspreid over natuurgebieden door heel Gelderland. Om de nieuwe aanplant te beschermen tegen wildvraat door reeën en herten worden rasters of kokers om de jonge boompjes heen geplaatst.

Om dit te kunnen realiseren is steun hard nodig. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft een giftenactie opgezet onder haar bijna 50.000 donateurs. Maar extra hulp is hard nodig. Klik hier voor meer informatie en doneren.