Afbeelding
Foto: Scriba Bergharen

Ds. H.J. van Kapel nieuwe predikant

Algemeen

BERGHAREN - In een drukbezochte middagdienst op zondag 17 september werd Ds. H.J. van Kapel uit Waspik (57) bevestigd als nieuwe predikant van de Protestantse kerk in de gefedereerde gemeenten Bergharen-Hernen en Horssen. Deze intrededienst werd geleid door de consulent Ds. A. Zaal uit Beuningen in het bijzijn van diverse genodigden uit de regio en uiteraard veel gemeenteleden. Hij werd ook toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad. Maarten van Kapel en Carel de Vor verzorgden het orgelspel.

Deze kerken hadden geen predikant meer sinds het afscheid van Ds. A. van Esschoten in oktober 2018. Het pastoraat werd in die periode verzorgd door de interimpredikant Ds. H. Fonteyn. Ook diverse gastpredikanten verzorgden toen regelmatig de erediensten. Ds. Van Kapel is beroepen voor zestig procent. Daarnaast heeft hij een veertig procent positie in de gemeente Buurmalsen. Ds. Van Kapel is getrouwd en heeft vier kinderen. Vroeger voetbalde hij graag, maar nu is wandelen zijn passie. Hij kijkt ernaar uit om in deze gemeenten aan de slag te gaan voor en samen met de mensen. Een feestelijke receptie waar iedereen de nieuwe predikant en zijn echtgenote kon feliciteren besloot deze mooie dag.