Afbeelding
Foto: Diana de Leur

Gemeente Druten komt met financiële steun middels Winterfonds

Algemeen

DRUTEN - Door onder andere de energiecrisis zijn de prijzen van veel producten enorm gestegen. Mensen houden hierdoor minder geld over. Dorpshuizen, wijkcentra, multifunctionele accommodaties, sportaccommodaties en kleine ondernemers (MBK) komen ook in de problemen. 

De gemeente Druten geeft namens de provincie Gelderland daarom een eenmalige financiële steun middels het Winterfonds. Deze steun is alleen bedoeld voor partijen die het heel zwaar hebben.

Wethouder Gérard de Wildt: ‘We willen als gemeente graag iedereen helpen, maar dat is helaas niet mogelijk. Ik hoop dat met deze bijdrage de financiële pijn iets wordt verlicht.’ Wethouder Ronald Thoonen vult aan: ‘Door een juiste mix van financiële middelen voor maatschappelijke organisaties en MKB-ondernemers kunnen wij voor beide een steun in de rug zijn.’

Voor maatschappelijke accommodaties (dorpshuizen, wijkcentra en culturele centra) en sportorganisaties (sportverenigingen die een gebouw beheren dat in bezit is van de gemeente met een buitenaccommodatie) is het mogelijk om financiële steun aan te vragen. Het Winterfonds is een bedrag van minimaal 1.000 euro en maximaal 8.000 euro. Dit hangt af van de hoogte van de energierekening. 

Gemeente Druten informeert deze organisaties per mail hoe ze een aanvraag kunnen doen. Verenigingen die geen bericht hebben gehad, kunnen contact opnemen via: accommodaties@drutenwijchen.nl.

Kleine ondernemers kunnen via het Winterfonds een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal 500 en maximaal 3.000 euro. Met ‘kleine ondernemers’ wordt bedoeld: een ondernemer die minimaal twee en maximaal twintig werknemers in dienst heeft. Dat is inclusief de ondernemer(s) zelf. Alleen kleine ondernemers met één of meer bedrijven in de gemeente ontvangen mogelijk financiële steun. Het bedrag hangt af van de hoogte van de energierekening. Kleine ondernemers kunnen eenmalig een aanvraag doen via de website www.druten.nl/winterfonds. Meer informatie via: goedezaken@drutenwijchen.nl.

Aanvragen Winterfonds
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. In totaal is er voor de genoemde partijen 91.538 euro beschikbaar.

Als het bedrag op is, zijn er geen nieuwe aanvragen meer mogelijk. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2023. Of de aanvrager de financiële steun ontvangt, hoort men uiterlijk binnen 4 weken na binnenkomst van de aanvraag. Vanuit het Rijk komen er ook nog middelen om maatschappelijke en sportorganisaties te helpen.