Het heien van de brugpalen is begonnen.
Het heien van de brugpalen is begonnen. Foto: Bert van Kampen

Bouw brug Veerweg Alphen gestart

Algemeen

ALPHEN - Op 7 december is de eerste paal geslagen voor de bouw van een brug in de weg naar de veerpont Alphen – Lith. Deze brug vormt het sluitstuk van het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas. In het kader van dat project is een grote waterplas ontstaan die net benedenstrooms van de stuw in de Maas bij Lith via een soort nevengeul zal worden aangesloten op de Maas. Doel van deze nevengeul is dat de Maas bij stijgende rivierstanden meer ruimte krijgt om haar water af te voeren.

Aan het begin van deze nevengeul zal een drempel worden gemaakt met een V-vormige opening die ervoor zorgt dat naarmate het water in de Maas stijgt een steeds groter deel van dat water via de nevengeul en de plas kan worden afgevoerd. Daarvoor zal echter wel een opening moeten komen in de Veerweg, de weg naar de veerpont. In het oorspronkelijke plan van het project Over de Maas zat slechts een beperkte opening met een breedte van circa 20 meter. Het project Over de Maas levert daarmee reeds een respectabele waterstandsdaling van 14,5 cm bij extreem hoogwater.

Op verzoek van de bewoners van Moordhuizen heeft projectorganisatie Nederzand enige jaren geleden de deelnemende overheden aan het Deltaprogramma benaderd met het voorstel om een brug te bouwen van 80 meter lang in plaats van 20 meter, omdat daarmee een grotere opening in de Veerweg ontstaat en uit rivierkundige berekeningen was gebleken dat dit 2 cm extra waterstandsdaling zou kunnen opleveren.

Die extra daling van 2 cm zou namelijk ook worden verkregen bij het landinwaarts opschuiven van de dijk bij Moordhuizen, omdat daar precies een vernauwing in het winterbed van de Maas zit. Die mogelijkheid van dijkteruglegging zit namelijk als een reservemaatregel in het Deltaprogramma, maar zou tevens betekenen dat veel woningen in Moordhuizen moeten verdwijnen als die maatregel wordt ingezet. De provincies Gelderland en Noord-Brabant en het Rijk hebben de door Nederzand aangeboden verlenging van de brug omarmd als een slimme meekoppelkans en de daarvoor benodigde extra financiële middelen beschikbaar gesteld. De brug zou aanvankelijk al in 2021 worden gebouwd, maar de gecontracteerde aannemer is tussentijds failliet gegaan. Aannemingsbedrijf Reimert Bouw en Infrastructuur BV uit Almere heeft nu van Over de Maas CV opdracht gekregen om de brug alsnog te bouwen.

De brug heeft een fraai ontwerp dat bestaat uit twee landhoofden, een middenpijler en een brugdek dat ter plaatse van de middenpijler zal worden verbreed met een bordes, waardoor daar aan weerszijden een uitkijkpunt ontstaat voor fietsers en voetgangers. Ook het leuningwerk heeft een bijzondere gebogen vorm.

Planning
De brug met nevengeul en drempel zal medio 2023 gereed zijn. Al het verkeer van en naar de veerpont kan tijdens de bouw gebruikmaken van een aangelegde tijdelijke bypass.

Afbeelding