middagzon over de Kaliwaal
middagzon over de Kaliwaal Foto: Jan Baartmans

K3Delta krijgt vergunning voor storten slib

Algemeen

BOVEN-LEEUWEN - K3Delta mag weer slib storten in de Kaliwaal, maar dan wel onder een zeer lage PFAS norm.

Provincie Gelderland is voornemens om vergunning te verlenen aan K3Delta voor het storten van slib in de Kaliwaal. Twee jaar geleden vroeg het bedrijf een verhoging van de vergunning norm voor PFAS aan. 

Naast een vergunning van de provincie (Wabo) heeft K3Delta ook toestemming van Rijkswaterstaat (Waterwet) nodig. Rijkswaterstaat heeft de normen vastgelegd in een brief. De Wabo en de Waterwet hebben ieder andere normen voor PFAS en het bedrijf moet zich houden aan de laagste norm. 

Samenwerking Druten en West Maas en Waal
Gemeente Druten heeft samen met gemeente West Maas en Waal in dit hele traject veel bereikt. Het liefst zien beide gemeenten nog steeds dat het storten van vervuilde bagger in de Kaliwaal stopt, maar met deze strenge normen kunnen zij leven.         

Wethouder Ronald Thoonen: ‘De PFAS normen zijn zo laag dat het storten van slib in de Kaliwaal geen direct gevaar lijkt te vormen voor de omgeving. Dat wij dat bereikt hebben is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ondanks dat gaan wij dit zogeheten ontwerpbesluit eerst bestuderen en beraden wij ons op vervolgstappen. Daarnaast is dit het moment om opnieuw met K3Delta om tafel te gaan. We sloten jaren geleden een contract met hen af. De afspraken van toen, moeten we aanpassen op de situatie van nu.’

De gemeente kreeg afgelopen vrijdag een brief van K3Delta. Daarin geven zij aan dat zij voorlopig geen gebruik willen maken van de vergunning. ‘Als K3Delta samen met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat met een alternatief komt om de Kaliwaal goed af te ronden dan kijken we daar als gemeente weer naar. Wat het alternatief is en dus wat de gevolgen zijn, hebben wij nu nog niet in beeld’, zo zegt wethouder Thoonen.

Vervolg
Op het voorgenomen besluit van de Provincie Gelderland om de vergunning te verlenen, kan gereageerd worden door een zienswijze in te dienen. De Provincie moet bij het nemen van het definitieve besluit rekening houden met die zienswijzen. Hierop neemt de Provincie vervolgens een definitief besluit. Tegen dat besluit kan bezwaar worden gemaakt. Rijkswaterstaat heeft de normen vastgelegd in een brief. Dit is een informatieve brief waartegen geen zienswijzen of bezwaren kunnen worden ingebracht. K3Delta moet zich ook houden aan de normen in die brief.

Meer informatie
Meer informatie via: www.officielebekendmakingen.nl en op de dossierpagina over De Kaliwaal www.odregionijmegen.nl/dossiers/kaliwaal