Het dijkleger van Waterschap Rivierenland.
Het dijkleger van Waterschap Rivierenland. Foto: Cees v.d. Wal

Controle onderhoud dijken in het rivierengebied

Algemeen

REGIO - Vanaf 3 oktober controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. De controle wordt ook wel ‘schouw waterkeringen’ genoemd.

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag tussen 15 oktober 2022 en 1 april 2023 geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen. Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

Schouw waterkeringen
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 3 oktober 2022 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren.

Mensen die vragen hebben over de schouw, kunnen hiervoor mailen naar schouw@wsrl.nl.