Het huidige complex van zwembad De Gelenberg.
Het huidige complex van zwembad De Gelenberg. Foto: John van Gelder

Oplevering De Gelenberg later, tegen hogere kosten

31 aug, 08:54 Algemeen

DRUTEN - Door een ‘reparatie’ van het bestemmingsplan loopt de oplevering van Sportcentrum De Gelenberg in Druten een maand vertraging op. De nieuwe datum is 31 januari 2024. Door de gestegen kosten voor onder meer materialen rekent aannemer Van der Horst bovendien bijna een miljoen euro extra. De gemeente had rekening gehouden met ruim twee ton aan extra bouwkosten.

Het ontwerp voor De Gelenberg overschreed op drie punten de daar geldende maximum bouwhoogte van vijf meter. Voor het grootste gedeelte van het bouwoppervlak geldt een maximale hoogte van tien meter. Het college van B en W is evenwel gecharmeerd van het ontwerp, en vindt daarom dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dat levert een maand vertraging op. In oktober 2021 nam het college al een wijzigingsbesluit over het bestemmingsplan, zodat het sportcentrum zou passen binnen het te bebouwen oppervlak. De sloop van het oude zwembad is dientengevolge ook later. Oplevering van die klus is nu 26 april 2024.

Volgens de Wet Markt en Overheid moet de gemeente bouwkosten doorberekenen in de huursom van de exploitant. Het ter beschikking stellen van onroerend goed betreft een economische activiteit. Het college stelt de gemeenteraad voor om te besluiten dat het in dit geval om activiteiten van algemeen belang gaat, zoals bewegingsonderwijs en bevordering van zwemvaardigheid. De kosten zou de gemeente dan voor eigen rekening nemen.

Door Gerrit Jan Riedstra

Artist impression sportcentrum De Gelenberg
Digitale krant