Afbeelding
Foto: Sjaak Arntz

Grote Maas en Waalse Mariabedevaart

14 aug, 12:01 Algemeen

BERGHAREN - Op zondag 21 augustus a.s. wordt weer de enige grote bedevaart in het Land van Maas en Waal gehouden en zullen opnieuw veel bedevaartgangers naar de Kapelberg van Bergharen trekken. Om 16.00 uur zullen dan pastoor Martin Claes en diaken Hennie Witsiers voorgaan in een eucharistieviering. Iedere bedevaartganger komt met zijn eigen intentie naar Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods en kan die ook op een papier schrijven en in een speciaal daarvoor aanwezige bokaal doen.

Na afloop van die viering is er gelegenheid voor ontmoetingen met andere pelgrims onder het drinken van een kop koffie, thee of fris.

De Kapelberg in Bergharen is een toevluchtsoord door de eeuwen heen. De volksdevotie tot Onze Lieve-Vrouw ter Nood Gods begon al in 1312 met de aankoop van een stuk grond door de abdij Alten-Camp in Duitsland. Monniken hebben vanaf dat moment in onze omgeving mensen geholpen om goed gebruik te maken van de diverse gronden in de omgeving. 

Omstreeks 1621 is de piëta vanwege de reformatie op het kasteel van Hernen in veiligheid gebracht vanwaar het beeld later verhuisde naar de parochiekerk daar. Vanuit Bergharen zijn toen diverse pogingen ondernomen om het beeld terug te krijgen.

De watersnood die in 1926 het Land van Maas en Waal trof, gaf op 10 januari van dat jaar aanleiding tot een openluchtviering nabij de molen en de heilige linde, een van de weinig droog gebleven plaatsen. De roep tot een herstel van de Mariadevotie en meer speciaal de verering van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods op die plaats herleefde en er werd vanaf dat moment weer meer geijverd voor de terugkeer van de piëta. Om precies te zijn op 3 augustus 1927 gebeurde dat. Pastoor Huybers en gemeentesecretaris Leo van den Heuvel haalden het beeld op met een ezelskar in Hernen en brachten het terug naar de parochiekerk van Bergharen. 

In 1932 werd op de berg een kleine veldkapel gebouwd, die na de Tweede Wereldoorlog, mede als dank voor het relatief geringe aantal slachtoffers in het Land van Maas en Waal, werd vervangen door de huidige. In 1948 vond daarvan de plechtige inzegening plaats. Tot het midden van de jaren vijftig groeide het aantal belangstellenden voor de bedevaarten, daarna zette zich een daling in. Maar sinds het midden van de jaren zeventig is er opnieuw sprake van een opleving, al gebeurt dat steeds minder in georganiseerde vorm. Mensen gaan individueel op stap plaats omdat in de kerk zelf die inspiratie niet meer verkregen wordt en op zoek naar hulp bij hun problemen. Op bedevaart gaan betekent opnieuw grond onder je voeten krijgen om zinvol verder te kunnen leven. Of men nu oud is of jong, gezond of ziek, het gevoel wat een bedevaart teweeg kan brengen, valt niet in woorden uit te drukken. Ontmoetingen van mens tot mens krijgen er diepere betekenis. Je moet het zelf beleven om er steeds weer opnieuw naar toe te gaan. Idolen die met behulp van gelikte reclamecampagnes aan ons worden voorgeschoteld, blijken in lucht op te gaan en bij lange na niet de gewenste populariteit te bereiken die voor Maria door de eeuwen heen is gebleven. Bergharen mag zich wat dat betreft verheugen in een constante toeloop tot haar, de moeder Gods. 

Afbeelding
Afbeelding
!
Digitale krant